Artikel nr 7 fra blad nr 5-2012
Emne: Trosblikk
Forventning
Av Kristoffer Fjelde

”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere! For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for” (Mat 7,7-8). 

Vi står foran en ny arbeidstermin. Det er nåde over nåde. Der en ennå rom! Vi har ennå dagen – vår livsdag! 

Selv om vi har mye å glede oss over, så kjenner vi kanskje både på motløshet og tretthet, og med det komme også tvilen. ”Giften i tidens vær og vind” har en uhyggelig sterk virkning! 

Hvem kjenner ikke på det? 
Men Gud skje lov vi har et sterkt middel imot denne gift: Det er Guds Ord! 

Gudslivet trenger som aldri før å få være i Guds ords atmosfære. Og med det også vårt arbeid i Guds rike. 

Det er velsignet, ja, oppbyggelig å møte medvandrere som regner utelukkende med Gud og hans løfter. De ber og regner med at Gud hører bønn! De leter og regner med at de skal finne! De banker på og regner med at det skal lukkes opp for dem! For Gud er sitt løfte tro! Ja, de lever på grunn av Guds løfter i forventning! 

En venneflokk i forventning er alltid en fare for Satan og mørkets makt! 

Vår himmelske Far, fyll oss med hellig forventning!