Artikel nr 9 fra blad nr 5-2012
Emne: Minneord
Minneord om Samuel Nag Norland
Av Olav Hermod Kydland

Samuel Nag Norland (1940-2012) er ikke lenger i blant oss. Han døde fredfullt i troen på Jesus Kristus den 24. mai 2012, 72 år gammel, etter et kort sykeleie. Han ble gravlagt fra Strand kyrkje den 31. mai med stor deltagelse av både slekt og venner. 

Samuel vokste opp på Nag i Strand. Han gikk på folkeskolen på Heia, og realskolen tok han på Jørpeland. Han avtjente sin militærtjeneste ved Natos hovedkvarter på Kolsås i Oslo. 

Før han ble bonde på heltid i 1979, arbeidet han på salgskontoret til Stålverket på Jørpeland. Samuel satte stor pris på arbeidet på garden. Derfor fortsatte han å hjelpe til på garden etter å ha nådd pensjonsalderen, og eldste sønnen hadde overtatt garden. 

Samuel giftet seg i 1970 med Ragnhild, født Sedberg. De fikk to barn sammen og hadde også to barnebarn. 

Samuel var alltid i godt humør og hadde lett for å komme i kontakt med folk hvor han enn var, både hjemme og i utlandet. Han var kunnskapsrik og var generelt interessert i historie, særlig slektshistorie. 

Samuel ble en kristen i ung alder, og helt fra tidlig ungdom var han aktivt med i kristent arbeid. Særlig var han glad i kristen sang og musikk. Han var i sin tid med i Jørpeland Musikklag og Jørpelands kvartetten. Og like til sin død sang han i Forsand Musikklag. Han hadde et stort hjerte for misjonsarbeidet, og Israel. Han har også vært i Israel, og det Hellige land var i hans tanker og bønner. 

Samuel ble valgt inn i Rådet for Stiftelsen På Bibelens Grunn i 1995 og var medlem der like til sin død. Vi takker Gud for hva Samuel fikk utrette på forskjellige måter for Stiftelsen. 

Han delte blant annet ut ”Bibelsk Tro” med iver på Strandalandet, og på den måten var han med å bringe evangeliet ut til folk. 

Ellers var både Samuel og Ragnhild med på medarbeidersamlinger, bibelsamlinger og møter for Stiftelsen hvor han mange ganger ledet møter og vitnet om sin Herre og Mester. 

I dødsannonsen til Samuel sto det: ”Veien opp til Golgata han gikk for meg og derfor er jeg fri.” Det var dette evangelium som var det viktigste for Samuel, og dette vitnet han ofte om. Hans vitnesbyrd var alltid sentralisert om frelsen i Jesus Kristus. 

Godt å tenke på at han nå er hjemme hos sin Frelser, men vi savner hans smil, gode humør og hans nærvær. 

La oss huske på Ragnhild og den øvrige familie i våre bønner! 

Vi lyser fred over Samuel Nag Norlands gode minne!