Artikel nr 3 fra blad nr 6-2012
Emne: Sang
Ordet ble kjød
Av Gunnar Holth

Karl Marthinussen (1890 – 1965) var utdannet teolog. Etter en samlet prestetid i Bergen i 33 år, ble han biskop i Stavanger i perioden 1950-1960. Marthinussen var forankret i evangeliets kjerne både i sitt virke og i sin forkynnelse. Han var en betydelig forkynner og foredragsholder, og hadde utallige tillitsverv, både politiske og innen avholdsbevegelsen. Han var redaktør for flere blader og publikasjoner. Han har også skrevet en rekke bøker, bl.a. lærebøker i kristendomskunnskap. 

Når det gjelder hans sterke litterære interesse, vil jeg her henlede oppmerksomheten på hans dikt- og salmesamlinger: “Med Mesteren”, “I Herrens vingård”, “På løftenes grunn” og “Forventning og vår”. Best kjent er disse to sanger av Marthinussen: “Jeg vil ikke tie om Jesus” og “Ja, engang mine øyne skal se kongen i hans prakt.” 

Julesangen “Å, kunne jeg bare bli barn igjen” er kommet med i sangboken og etter hvert godt kjent. 

Nedenfor siteres en annen julesang, hentet fra samlingen  “Forventning og vår”, Nomi forlag. 

Med rette er det hevdet at inderligheten er det som særpreger hans “tone”. 

Under over alle under
(Kan synges til tonen "Som den gyldne sol frembryter")
1. Under over alle under:
himlens konge kledd i kjød.
Englers visdom ei utgrunner
hva oss Gud i nåde bød:
Sønnen ifra evighet,
ett med Ham i salighet,
skal fornedret blant oss være
uten guddomsglans og ære.

2. Se, i stallens mørke hviler
Han som bærer verden all.
Her Guds faderansikt smiler
mot en slekt i synd og fall.
Vise menn og hyrder her
kommer himlen like nær.
Her i verdens vinter kommer
Livets sol og lyse sommer.
3. Her er salighet å finne
midt i tidens natt og nød.
Her er overflod å vinne,
seir i strid og Liv i død.
Mørke stall og krybbe trang
rommer trøst for all vår tvang.
Den som her vil ydmyk knele
skal med Barnet Liv få dele.

4. Ja, vi kommer, Jesus kjære,
med vårt hjertes tunge bør,
for du kom for selv å bære
hva vi ikke bære tør.
All vår fattigdom du ser,
og vi eier intet mer.
Gi oss freden, gi oss striden,
gi oss himlen her og siden.