Artikel nr 3 fra blad nr 1-2013
Emne: Dikt
Himmelbrev
Av Gunvor Grødem

1. Lat ikkje Ordet me får inn
Bli innestengd i lukka sinn,
Men lat oss bli som opne brev
Lett leseleg i kvardagsstrev.
3. Ut over kontinent og land
Den tonen setja kan i brand
Ei sjel – ja, mange, tusental,
Ja, er det ikkje verd vårt bal?
2. Og Gud kan la det store skje
Om me ei ser og merkar det.
For himmeltonen når så langt,
Og den kan verka til så mangt.
4. Så kan ei sjel som bunden var
Få koma heim til Gud, Vår Far,
Og takka, prisa fri og glad,
For open veg til himlens stad.
Fra diktsamlingen “Nådens snøfall".