Artikel nr 3 fra blad nr 2-2013
Emne: Påske
Smertens lønn
Av Olav Nergård

Å tenk, jeg har
hans svar,
som bar
min synd og skyld og straff på seg.
Ved ham er himlens Gud min far.
Hans skrift og tale er meg klar.
Og hvem er salig? Det er jeg.

Så er han her
meg nær
især
når hjertets indre nød er stor,
når synden blir meg tung og svær
- den størst byrden som jeg bær`.
Da løser han meg ved sitt ord.

Han kom hit ned
og stred
og led,
som menneske
og som Guds Sønn,
til full forsoning i mitt sted.
Slik er han selv mitt liv, min fred.
Og slik er jeg hans smertes lønn.

(Fra heftet ”Alt i Jesus” Utgitt av Stiftelsen ”På Bibelens Grunn” 2005)