Artikel nr 13 fra blad nr 1-2014
Emne: Bokklipp
Å bli renset fra synd
Av Hans Erik Nissen

”…, og Jesus, hans Sønns blod renser fra all synd.” (1 Joh 1,7) 

Dette Ordet følger et Guds barn gjennom hele livet. Det går ikke én dag uten at vi har bruk for det. Det taler om det største av alt: å bli renset fra synd. 

Ifølge vår fornuft er det bare en mulighet for at dette kan skje. Det er, hvis vi kunne rense oss selv. Den veien blir fulgt av millioner ut over jord. Bak de fremmede religionene ligger menneskers ønske om å forbedre seg selv, slik at de kan bestå for Gud. 

Alle slike forsøk er dømt til å mislykkes. En annen må handle. Og en annen har gjort det. Guds egen Sønn ble kjød og blod. Han brakte sitt blod som offerblod. Med det sonte han for synden. Derfor har det en rensende kraft. 

Jesu blod renser virkelig. Det yter ikke noe tilskudd. Det hjelper ikke bare delvis. Har blodet renset deg, er du fullstendig ren. Det kan være vanskelig å tro når du tenker på hvor fast synden henger ved oss. Men det er sant. Jesu blod gjør deg hvit som snø. 

Det er oss blodet renser. Jesus er Frelser for virkelige syndere. Uten å ville det selv, gir vi så lett den tanken råderom at dette gjelder alle andre enn meg. Vi kan forstå at det er nåde for alle de andre, men at det skulle være det for meg, er ubegripelig. Likevel er det deg – nettopp deg – blodet renser! 

Til slutt er det tale om all synd. Kanskje tror du at Jesu blod renser fra det aller meste av synden. Men det stemmer ikke. Blodet renser fra all synd. Det er ikke noen synd, og det vil ikke komme noen som blodet ikke kan rense fra. Så stor er blodets kraft. 

Da du kom til troen på Lammets blod, førte Gud deg over fra døden til livet. I hans øyne ble du en fullstendig renset synder. Så lenge du blir i troen, er du hvit som snø. Hver dag får du be om at Jesu blod må komme inn over hele ditt liv – inn i alle hjørner og kroker. Da blir du i nåden. På din siste dag får du reise til himmelen med dette Ordet som ditt. Blodet renser fra all synd. 

(Fra ”Ett er nødvendig” 2. september)

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF