Artikel nr 6 fra blad nr 6-2014
Emne: Dikt
Guds frelse åpenbart
Av Axel Remme

I de perspektiv som skinner 
ser vi høytids budskap klart: 
Her på jorden slekten finner 
nå Guds frelse åpenbart. 
Se med tro til Sønnen hen! 
Ved sitt ord han kommer enn. 

Fatt det tegn, hans krybbeleie 
viser mangel, offer, savn. 
Men han brakte rikt til veie 
det som tjener alles gavn. 
For hans fødsel, hellig natt, 
kom med fredens dyre skatt. 

Om du undres og må grunne 
på hans komme og for hvem, 
gjør som hyrdene å skynde 
deg til ham i Betlehem. 
Gå i hast i troens spor, 
på det himmel sendte ord! 

Den som søker skal òg finne 
Frelseren som kom til jord. 
Ordets lys vil for den skinne 
som det hører, følger, tror. 
Da skal lovsangen som hist 
lyde glad for Herren Krist.