Artikel nr 2 fra blad nr 1-2015
Emne: Andakt
Kraften i Lammets blod
Av Hans Erik Nissen

”--- Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren.” (Jes 54, 17) 

Din lodd i livet er den oppgave du har fått. 

Din lodd i Guds rike er at din rettferdighet kommer fra Herren. Din største og viktigste oppgave er ikke det du skal gjøre. Det er en gave som du får for ingen ting. 

Guds gave er ikke et byggesett som du skal begynne å samle på. Alt er gjort ferdig av Gud. Det er ikke din oppgave å gjøre noe, for ordet om korset er et dynamisk ord. Ordet sprenger selv sin vei inn i et forstenet og hardt synderhjerte. 

Hver gang du lytter til ordet om Jesus, som er den rettferdighet som kommer fra Gud, er du helt inne i sentrum av Guds vilje med deg. Herren vil kle deg i frelsens drakt, og vil bare se deg i den. 

Gud vil ikke at du som en naken og fortapt synder, skal kle deg selv. Han vil heller ikke at du skal hjelpe ham med å gjøre det. Det vil han gjøre alene. 

Din himmelske far vil at du igjen og igjen skal se hvor ren og hellig du er i denne kledningen, som han har iført deg. Det forunderlige er at din drakt alltid vil være like ren. Det er en forunderlig kraft i Lammets blod. 

Jesu rettferdighet er den høytidsdrakten som Gud har svøpt deg i. Når Gud ser deg i denne drakten så ser han deg både skjult i Jesus og sammenvokst med Jesus. 

Tenk hvilken tjeneste for Gud å være skjult i Jesu rettferdighet! 

Gud har sin glede i Jesu rettferdighet. Den ser han når han ser deg. Den største glede en tjener kan gjøre Gud, er å dele gleden over Jesus med ham. 

Kan du annet enn å glede deg over at Jesus er din! Han er din rikdom. Han er perlen over alle perler. Han vil alltid komme til deg. Han forsikrer deg om at du kan ikke bli mer rettferdig enn du allerede er i ham. 

(Oversatt fra dansk)