Artikel nr 15 fra blad nr 1-2015
Emne: Bokklipp
Falske profeter
Av Dag Risdal

En falsk profet (forkynner) er altså en som gir seg ut for å tale Guds ord, uten å gjøre det. Det kan høres ut som Guds ord, men det er kun forførende mennesketanker! Et uhyggelig eksempel ser vi i 2 Pet 2, I f. "Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet" (2 Pet 2,1-2). 

Når Skriften taler om falske profeter, er det alt sammen mennesker som bærer "fremmed ild" inn for Herrens åsyn (3 Mos 10,1-2). Med andre ord er det å forholde seg til Herren på en annen måte enn den som er foreskrevet i Bibelen. 

De falske profeter har til alle tider forkynt det som folk gerne vil høre og har unnlatt å forkynne det som folk ikke ønsket å høre. En slik forkynnelse fører oss bort fra "ordet om korset". Jesus advarer oss mot slik forkynnelse: "Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver" (Matt 7,15). 

Typisk for den falske forkynnelse er at den er overfladisk og tar ikke hensyn til at Gud er en hellig Gud, som ikke tåler synd! De falske profeter (forkynnere) taler ikke om at folket må vende om til Jesus - for ellers vil de gå evig fortapt!

Profeten Jeremia har fått dette klart frem: "For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred" (Jer 6,13-14). 

I denne sammenheng har Søren Kierkegaard uttalt: "Det blir ikke et riktig ja til sannheten - om det ikke også samtidig blir et nei til løgnen. " Det falske vil alltid avsløres i møtet med sannheten i Bibelen. 

Å ta dette oppgjøret med falske profeter eller liberale teologer har til alle tider medført smerte. Det er noe av lidelsen ved å være en sannhetens herold i løgnens verden. Men det har til alle tider vært noen som hørte - det har alltid vært en liten flokk som tok Ordet til seg. Forkynn Guds ord for den rest som skal berges for himmelen! 

(Fra ”Åndskampen i himmelrommet”, Antikkforlaget 2001)