Artikel nr 4 fra blad nr 4-2015
Emne: Dikt
Jeg går i dødens daler
Av Olav Nergård

(Melodi: Nu hjertelig jeg lenges)

 

Jeg går i dødens daler, 
jeg kjenner syndens makt. 
Men du min Herre taler 
ditt ord: Det er fullbragt. 
Så kan all verden trykke 
og gjøre meg så trett, 
for da er du min lykke. 
-Min vei er lys og lett. 

Så gå en dag ad gangen, 
med kraften fra ditt ord. 
Snart skal jeg synge sangen 
med jubel i det kor 
som synger for din trone 
i himlens rene glans.
-Der har jeg livets krone. 
Der er min seierskrans. 

(Fra ”I Herrens hånd” av Olav Nergård)