Artikel nr 16 fra blad nr 4-2015
Emne: Minneord
Reidar Eriksen til minne
Av Olav Hermod Kydland

Reidar Eriksen ble forfremmet til herligheten den 7. mars 2015 og ble begravet onsdag den 18. mars fra Tjensvoll kapell i Stavanger. 

Reidar Eriksen ble født 18.11.1922 i Stavanger, men vaks opp på Nærbø hvor hans far var sløydlærer og vaktmester ved ”Kinaskolen” – Tryggheim. 

Reidar Eriksen var utdannet diakon ved Det norske diakonhjem i Oslo (1948). Han og kona (Solveig født Njølstad) var misjonærer i Etiopia 1949-67. I 1968 tok han eksamen ved Stavanger off. lærerskole. Senere praktiserte han som lærer ved Nærbø ungdomsskole 1968-70 og Kvås folkehøgskole 1970-74. 

I 1974 ble han kalt til rektor ved Fjelltun Bibelskole i Stavanger hvor han ble til 1987 da han gikk av med pensjon. 

Vi Stiftelsen På Bibelens Grunn har mye å takke Eriksen for. Han ble i 1992 valgt til den første sekretær i styret som han skjøttet på en utmerket måte. Han hadde denne funksjonen til 1996. 

Det som særpreget Reidar Eriksen var hans fine, lune og avbalanserte måte å være på. Det var alltid berikende og være sammen med han, både privat og på møter. 

Arbeidet i Guds rike sto alltid i fokus hos han. Med en usvikelig troskap mot Guds ord holdt han urokkelig fast ved Bibelens inspirasjon og autoritet. Jesus Kristus og hans frelsesgjerning var alltid det sentrale i hans undervisning og forkynnelse. Også misjonens sak sto i fokus. 

Angående forkynnelsen skrev han i en artikkel i Bibelsk Tro (nr 4/1995) hvor han blant annet sier: ”At forkynnelsen alltid skal bestå av lov og evangelium, betyr at de to må stå i et rett forhold til hverandre. Men noe samarbeid kan det likevel ikke være tale om. Loven er intet nådemiddel. Evangeliet frelser fra loven. Frelsen er at Gud i sin nåde og kjærlighet frelser meg fra sin egen vrede.” 

Når det gjelder åndssituasjonen, uttalte han avslutningsvis i en samtale med Bibelsk Tro: ”Jeg frykter påvirkningen fra et liberalt bibelsyn er langt større enn vi kanskje er klar over – ja, også ved våre bibelskoler. Det virker som om det er de som ønsker å forvalte en hel bibel som må kjempe for sin sak, mens bibelkritikken synes å ha god vind i seilene” (nr 5/1995). 

I dødsannonsen leste vi: ”Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer.” Ja, det er godt og trygt å være i Herrens hender, både her i tida og i evigheten! 

Vi i Stiftelsen vil kondolere barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn og lyse fred over Reidar Eriksens gode minne. 

Olav Hermod Kydland