Artikel nr 9 fra blad nr 6-2015
Emne: Trosblikk
Gleden som ventet ham
Av Eivind Ydstebø

Bibelen tegner ikke noe vakkert bilde av Jesus på korset. Nei, vi ser Guds sønn i den ytterste nød. Vi ser Jesus i dødskampen. Han kjemper mot angst og redsel for det som skal skje. Han trygler sin far om det ikke finnes en mulighet til å unnslippe korset: ”Far! Er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil” (Mat 26,39) 

Og dermed går Guds sønn i døden for våre synder. 

Vi leser at en engel fra himmelen viste seg og styrket ham i Getsemane. 

Ellers var Jesus alene. Disiplene sovnet. Senere fornektet Peter sitt kjennskap til Jesus. Folkemengden raste mot ham. Jesus ble dømt til døden som en forbryter. Enda til da han hang der i smerte, spottet de ham og lo. De ba han stige ned, og vise sin allmakt. Også Gud forlot sin sønn på korset og lot det bli mørkt i tre timer. 

Hvordan kunne Jesus holde ut slike smerter? Alle slagene, naglene, lidelsen. 

All den syndens gru som ble lagt på hans skuldre, som han måtte bære. Han hang på korset for å sone verdens synd. Han som var rettferdig og god i all sin gjerning. Nå henger han der, for å sone all verdens synd. 

Heb 12,2 sier oss noe om hva som drev ham i døden:”... For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.” 

Jesus så lenger fram. Han så en glede som ventet ham. Han så frelste syndere i himmelen. Han så bruden som er prydet for sin brudgom. Han så resultatet av det han led på korset. Han så himmelen full av mennesker som aldri hadde vært der om det ikke var for ham, og den straffen som var så tung å bære. Alle disse mennesker som han kjøpte til Gud med sitt dyre blod. Bruden, som han elsker mer enn noe annet. Han så fram mot bryllupet i himmelen. I kjærlighet til deg og meg led han tålmodig korset. Han aktet ikke vanæren, og skammen. Nøden for fortapte syndere var større enn alt. Gleden som ventet ham var deg og meg. 

Hva med deg? Har du en glede som venter? Vi mennesker ser alltid fram mot noe. Vi liker å ha noe gledelig i vente, særlig når hverdagen er tung og travel. Det vi gleder oss til, er med på å gjøre dagene lettere. Men gledene på jorden er kortvarige. Når helgen er over, begynner hverdagen. Gud har noe bedre i vente for deg. Noe som varer. En evig glede i himmelen. Jesus vant deg denne gleden på korset da han sonet din synd. 

Ordet ”synd” er på vei ut av språket vårt. Mange mennesker mener seg å leve et bra liv og gjør så godt de kan. Religiøsiteten står sterkere enn sann kristen tro i landet vårt.

Men hør: Din synd er så alvorlig for Gud at Jesus måtte dø. Hans død vitner om hva din og min frelse kostet. Alt du må gjøre er å ta din tilflukt til Jesus, så vil han tilgi deg alle dine synder. Ingenting ville gledet ham mer. Jesus sier: ”Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut”. (Joh 6,37) Så kan også du få komme til ham. Han ga sitt liv for at du skal få leve. Han satset alt for å berge deg for himmelen. Hva er ditt svar? Han elsker deg like til døden. Kom til ham før det er for sent! Han venter deg!