Artikel nr 13 fra blad nr 1-2016
Emne: Bokklipp
Be også for oss!

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av H.E. Wisløff

”Be også for oss!" (Kol 4,3) 

Det er nåde å få være med i forbedertjenesten. Den som Herren har gitt spesielt forbederens tjeneste, er lukket inn i Guds verksted.

En kristen er satt til å være bønnevakt. En mor og far om sine barn, barn om sine foreldre, du for hele din slekt, for dine nye og gamle venner, en fadder for dem som er hans gudbarn, osv. Alle skal vi være bønnevakt om Guds rikes utsendinger, enten de er her hjemme, ute på misjonsmarkene, blant sjømenn eller blant jøder. Guds rike omgis av de troendes forbønner.

Men særlig er det kanskje en eller et par Gud spesielt har lagt på ditt hjerte. Dem skal du be inn i guds rike. Ta dem en for en. Treng deg inn til Gud for deres skyld. Kjemp med ham i bønn for dem. Om det tar tid før bønnhørelsen kommer, så gi ikke opp. Din forbønn gir Gud fotfeste i disse menneskers liv.

Det skal stor nåde til å bli tro i forbedertjenesten. Inn der ser bare Gud og du. Han hører din bønn for andre. Finner han deg tro og våken i den lange ventetiden?

Ta et nytt tak om Guds løfter og gå på ny frimodig inn i hans verksted. 

( ”Stille stunder på veien hjem”. 23. juli. Luther forlag AS. 16. opplag 1979)