Artikel nr 5 fra blad nr 6-2016
Emne: Dikt
Eg vil peike på han


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Henrik O. Stokkenes

Eg vil peike på han som føddest i stallen 
den sæle kvelden med englesong! 
Eg vil takke min Gud i himmelens salar 
for dette som hende på jorda ein gong. 

Eg vil peike på han som stod imot freisting, 
då djevelen prøvde å ringe han inn. 
I hjarta mitt kjenner eg jubel og glede 
fordi han gjekk den veg som var min! 

Eg vil peike på han som hang der på krossen 
og gav sitt liv for deg og for meg, 
den dagen då skuldbrevet mitt vart sletta, 
og åpna vart den himmelske veg! 

Eg vil peike på han som stod opp frå grava 
ein søndagsmorgon før sola rann,
då alle daudens band vart sprengde 
og han det evige livet vann! 

Det bryt ein jubel fram frå mi bringe, 
for alt det min Gud og min Frelsar har gjort! 
Så har eg eit æveleg liv i vente, 
der attanfor himmelens port!