Artikel nr 02 fra blad nr 1-2017
Emne: Andakt
Herrens tjener, Josef


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

Han tok Josef og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger satt lenket, og han ble sittende der i fengslet. Men Herren var med Josef”. (1 Mos 39, 20-21) 

Josef var ikke i tvil om hva han var verdt. To ganger var han blitt solgt. Først til de midjanitiske handelsmennene, og deretter til Potifar. Josef var blitt en handelsvare. Men det som var verre var at han ble forkastet av sine egne brødre. De tålte ikke å se ham. 

Var ikke Josef prøvet hardt nok? Hvorfor skulle han i fengsel? Han var uskyldig. Kunne ikke Gud skånet ham? 

Det kunne Gud, men han ville ikke. Josef skulle lære Gud å kjenne, som går inn gjennom lukte dører. Og så skulle han lære å si ja til Gud i alt det han gjør. 

Gud vil at du skal lære ham å kjenne gjennom det du ikke forstår. Når dine tanker har arbeidet seg trett og du gir opp å finne en forklaring, da kommer Herren til deg gjennom sitt ord og gir deg hvile. 

Hva kan sammenlignes med hvilen hos Jesus midt i det du ikke kan forstå? 

I nøden lærer du å regne med Jesus midt i alt og på tross av alt. 

Du kan ikke lese beretningen om Josef uten å legge merke til at han har så mange felles trekk med Jesus. Jesus vant skikkelse i ham. Det er gjennom den prøvede tro at Jesus lyser, 

Det er mørkt i trengselen, men det er også lyst. Der hvor Gud er der er lyset. Der kan du vitne: Gud er god. Alltid god. 

Aldri har det vært så mørkt som langfredag. Aldri har Guds godhet vært større. Da ga Gud deg offerlammet, som sonet alle dine synder. I nødens mørke lyser Jesus og gjennomgløder din sjel med kjærlighetens varme. 

Mist ikke motet når Gud tar alt fra deg. Kanskje opplever du din sjel som et opprørt hav. Men Jesus kan få bølgene til å legge seg. Når han kommer til deg og åpenbarer seg for deg, da er du rik midt i din fattigdom. Og han vil komme. Han kan ikke glemme sine. Underveis kommer han først når vi har ventet lenge og tilsynelatende forgjeves. Glem ikke Guds ords forsikring: Jesus kommer i den siste nattevakt og viser deg sin godhet.