Artikel nr 16 fra blad nr 1-2017
Emne: Baksida
Hver dag får jeg regne med Jesus


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Trygve Bjerkrheim

Hver dag får jeg regne med Jesus,
det verket han gjorde for meg.
Han ropte en gang: ”Det er fullført”!
da åpnet til livet han vei.

Hver dag får jeg regne med Jesus,
se bort fra meg selv og til ham.
Gud regner alene med Jesus, -
da kommer jeg aldri på skam.

Hver dag får jeg regne med Jesus, -
hans hellige liv, det er mitt.
Hans død blir meg regnet til gode.
Det er jo min strid han har stridt.

Hvor stort å få regne med Jesus!
Da skal jeg få se ham engang.
Og det blir min evige lykke
å prise ham der med min sang.

(Fra ”Våren og Vona” Bind 5. Av T. B. litterære produksjon. Lunde Forlag 2002).