Artikel nr 05 fra blad nr 4-2017
Emne: Sang
Ser du din frelser på korset?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Harry Skagestad

Ser du din Frelser på korset, ser du den kamp han har?
Ensom, forlatt av alle, ja, av sin egen far.
Det var for våre synder, at han på korset hang.
Kun for å frelse verden, fra død og undergang.

Kor:
Å, min kjære Jesus, aldri fatter jeg,
At du kunne lide, korsets død for meg.
Takk at lyset skinner alltid klart derfra.
Takk for hver som finner deg på Golgata.
Ser du de naglede hender, ser du hans sides sår?
Se kjærevenn som ennå borte fra Jesus går.
Kom med din synd til Jesus, han som deg elsker så.
Skynd deg å motta frelsen, som du i dag kan få.
Ser du at han bærer kronen, den som av torner var?
Ser du at blodet renner, over hans panne klar?
Stille han bærer byrden, all verdens skam og last.
Der på Golgatahøyden. Frelserens hjerte brast.
Skal vi i himlen få se ham, se ham som brudgom kjær?
Da må vi vente dagen, for den er ganske nær.
Alle som på ham venter, inn gjennom porten går,
Alle som her har funnet, frelsen i Jesu sår.
(Denne sangen ble skrevet under vekkelsen i Vågsbygd i 1942.
Opplysningene er gitt av hans sønn)