Artikel nr 14 fra blad nr 4-2018
Emne: Bokklipp
I anfektelsens stund


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av H.E. Wisløff

”Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham” (Job 35,14)

Du har sikkert også opplevd tider da Gud er så langt borte fra deg. Du ser ham ikke. Det er tunge, svære tider. Selv om du har levd med Gud i mange år, hender det ikke så sjelden at mot livskvelden kommer en inn i store anfektelser. Det kan blant annet henge sammen med at kreftene tar av. Satan setter ofte inn nettopp da. Mange undrer seg over at en som gjennom et langt liv har satt sin lit til Gud skal måtte gjennom det anfektelsens mørke.

Jeg skulle så gjerne si deg noe som kunne hjelpe deg litt om du har det slik nå.

Det første jeg ber deg merke deg er at Jesus selv opplevde noe av det samme. Han er prøvd i alt i likhet med oss. Du husker hans nødrop på korset da han hang der i de store smerter: ”Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt meg?” Ingen av oss kan lodde dybden i de kvaler han led. Men dine kvaler kan kjennes svære de også. Gud er borte for deg. Du ber, men det er som å rope ut i svarte natten. Du finner ikke noe løfte i Bibelen å klynge deg til. Alt anklager deg. Har du levd på selvbedrag? Blir du møtt av en lukket dør når du kommer frem? Rundt om deg er det bare mørke.

Fra himmelen lyder det et ord til deg i dag: Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham. Det er det han ser som er det avgjørende, ikke det du ser. Intet mørke er så tett at ikke han ser tvers igjennom det. Skulle Gud glemme sitt barn? Umulig! Skulle den trofaste Gud forkaste den som har satt sin lit til ham? Umulig!

Han venter deg i sin himmel. Der skal han fremstille deg uten plett og rynke. Nå holder han på å finpusse sitt gull! Du er like fullt i hans hender når du er i mørke som da du frydet deg i nådens solskinn.

Bi du på ham! Det er en liten stund så gryr det en morgen uten skyer. Det er ingen sky så mørk at den ikke har en solbrem! Det er ingen natt så lang at det ikke kommer en morgendemring.

Vær frimodig! Da Job var inne i anfektelsens mørke lød det til ham: du kan være trygg for du eier et håp. La nå det være ordet også til deg i dag. Du eier jo et håp enten du ser det eller ei! 

(Fra ”Trygg tross alt”. Andakter for eldre. Lutherstiftelsen. 3. opplag)