Artikel nr 04 fra blad nr 5-2018
Emne: Troslivet
Hør Ham!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Axel Remme

«Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen: Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» (Mark. 9,7) 

Dette er en over måte viktig, enestående og fundamental beskjed til menneskeheten. Den kommer fra høyeste hold, fra vår Skaper og Far i himmelen. Tydelig og direkte fra Guds munn. Med Jesus selv og tre apostler tilstede. Og dessuten to gammeltestamentlige profeter, som «viste seg», Moses og Elias. 

Denne himmel-opplysning og befaling er altså ikke gitt via brev, budsender eller mellommann, men ved direkte lydelig tale «fra den aller høyeste herlighet», ved ord og røst fra Gud selv. (2 Pet.1, 17-18) Derfor er den mer enn noe annet hellig og ekte, livsnødvendig og gjeldende for alle. 

Gud har åpenbart seg ved budskap, gjerninger og under, særlig gjennom Israels historie. Han har «i fordums tid mange ganger og på mange måter talt til fedrene gjennom profetene». (Hebr. 1,1) Over lang tid og ved mange varsel om sin Sønn. Men i den nye pakt skjer Guds tale om Jesus noen ganger, som her, personlig og direkte fra himmelen. 

Og det gis her en dobbelt beskjed fra Gud, eller både beskjed og befaling: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør Ham!» Disse to hovedsaker må vi kjenne til og tro. Ellers kan vi ikke ha et sant gudsforhold og bli frelst. Gud minner om sitt nærvær i verden ved sin Sønn og hvordan vi alltid skal forholde oss til ham. Det vi trenger å vite fremfor noe, er nettopp denne melding og befaling, som «Herrens munn har talt»! (Jes.1,20) Alt beror på kjennskapet til Jesus og hvordan vi forholder oss til hans ord. (Joh.17,3. Joh.8,31-32) 

Den beskjed/befaling Gud ga ved sin direktetale fra himmelen, munner ut i disse to korte ord: «Hør ham!» De skal alltid klinge i en kristens tanker og hjerte. Så sterkt at de får ta styring over holdning og handling. Og være autoritet over ens ord og tanker, trosstandpunkt, innstilling og mening. «Hør ham!» Guds tale forplikter oss til å høre og følge ham, som «er veien og sannheten og livet»

Det Jesus Kristus sier, er det sanne og riktige og beste for et hvert menneske i enhver tid. Derfor: Hør ham! Guds røst lyder fortsatt fra himmelen ved hans ord som leses og forkynnes. Fremdeles høres budskapet fra den himmelske herlighet. At Jesus er Messias, Guds Sønn, Kristus Herren. Og likeså den himmelske befaling om å høre ham. Hvor vi har grunn til å be som salmedikteren Anna Sophia av Hessen 1658: 

Herre, tal, din tenar lyder! 
Eg på dine ord gjev akt! 
Liv og Ande du meg byder. 
Sant er alt som du har sagt. 
Dødens makt i meg er stor, 
Jesus, lat ditt livsens ord 
Alltid gjennom hjarta strøyma, 
så eg aldri deg må gløyma!