Artikel nr 16 fra blad nr 5-2018
Emne: Bokklipp
Herrens nedrevne alter


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Lars Eritsland.

“Og han satte i stand Herrens alter, som var nedrevet” (1 Kong 18,30).

Å hvor mange av Herrens alter som er blitt nedrevet i tidens løp! Det er alter som far og mor bygde i sin heim for Gud, ble forsømt av barna, og så ble de borte fra heimen og slekten. Det er alter som barnet bygde i enfoldig og sterk barnetro, er nedbrutt i dag. Er Herrens alter nedrevet i ditt liv og din heim? Kanskje du har, som Israel, bygget andre alter som du bøyer kne for? Israel hadde Baals alter. I dag har mange bygd et alter for mammon der Herrens alter sto. Men det bringer verken livslykke eller folkelykke. Heller ikke lystens eller ærens eller maktens alter. Elias satte i stand Herrens alter, som var nedrevet. Gud ga seg til kjenne der og tok straffedommen bort fra Israel.

Den som vil gjenreise Herrens nedrevne alter i sitt liv og sin heim, skal få oppleve det samme. Da skal Herren gjenreise det som er nedrevet i hans liv.

(Andakt for 4. mars fra ”Mesteren er her”)