Artikel nr 18 fra blad nr 5-2018
Emne: Sang
Mitt hjerte skal synge


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Berit Berg

Mitt hjerte skal synge en evighet lang,
Om Jesus, bare om Jesus.
Om korset, om blodet, om tornefull gang,
Om frelse fra synd og fra sorg og fra tvang,
Om Jesus, bare om Jesus.

Jeg lærte den sangen da hjertet fikk se
Min Jesus, bare min Jesus.
At han sonet synden i synderes sted,
Og gav meg rettferdighet, glede og fred,
I Jesus, bare i Jesus.

Fra dag og til dag er mitt håp bare ett:
Min Jesus, bare min Jesus.
I ham er mitt barnekår gyldig og rett,
I ham jeg min eneste redning har sett,
I Jesus, bare i Jesus.

Så hviler jeg der under trengsel og gru,
I Jesus, bare i Jesus.
Til dagen er kommet og jeg løses ut,
Og står for den Tre ganger Hellige Gud,
I Jesus, bare i Jesus.