Artikel nr 15 fra blad nr 6-2018
Emne: Sang
Å, kunne jeg bare bli barn igjen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Karl Marthinussen

Å, kunne jeg bare bli barn igjen 
Når juleklokkene ringer! 
Å, kunne jeg salig i ånden se 
:/: De skinnende englevinger! :/: 

Å, den som blott kunne med barnets sinn 
Få hilse sin frelser kjære. 
Og synge med barnets røst så klar 
:/: Den Herre Kristus til ære. :/: 

Om verden så larmer og stormen slår, 
Dog barnet eier Guds rike. 
Hvor himmelens juleklokker går, 
:/: Må mørket og angsten vike. :/: 

Så ring da, Guds klokker, til festers fest, 
Vekk barnet til liv her inne! 
Vi reder deg leie, du himlens sønn 
:/: Og slipper deg ingensinne :/: 

Jeg bringer ei myrra, jeg har ei gull. 
Jeg er ingen konge fra Østen. 
Mitt fattige hjerte er alt jeg har, - 
:/: Så såre det trenger trøsten. :/:

La gråne vårt hår og bøyes vårt mot. 
Og dagene fort henrinne, 
Ved barnehånden fra Betlehem 
:/: Vi Paradiset skal vinne. :/: