Artikel nr 08 fra blad nr 1-2019
Emne: Bokklipp
Vær sterk i nåden


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Horatius Bonar

Da mener jeg i Kristus Jesus. Det var denne nåde eller frie kjærlighet som først gjorde at du begynte. Det var denne som du først «grep», eller heller det som «grep» deg. Og din spesielle karakter er nå lik dem som «kjenner Guds nåde i sannhet» (Kol 1,6), som har «smakt at Herren er god»(nådig i KJV) (1 Pet 2,3). Mennesker som Gud har hatt miskunn med (Rom 9,15). Mennesker som Han har vist sin tilgivende kjærlighet.

Denne nåde fra Gud er både din styrke og din glede. Og det er bare ved å bli i denne nåde at du virkelig kan leve det forløste liv. Bli da sterk i denne nåde. Dra din glede ut fra den, og pass deg for hvor du vender deg til noe annet for forfriskning, trøst, eller hellighet.

Selv om du er blitt et troende menneske, er du enda en synder. En synder, helt til det siste. Og som en slik, kan intet passe deg bedre enn Guds frie kjærlighet. Bli sterk i den! Og husk endelig at du er frelst av tro, ikke ved tvil. Bli da ikke en tviler, men en troende. Dra hele tiden alt fra Kristus og Hans fylde av denne nåde. Hvis du noen gang blir tiltrukket til å gå bort fra den, så gå tilbake til den uten forsinkelse. Gå med en gang til Ham og Hans nåde slik du gjorde første gang. For å gjenopprette freden, gå tilbake til der du fikk den første gang.

Begynn ditt åndelige liv om igjen der du en gang fant ditt hvilested. Hvis synden har blitt stor, så la nåden gjelde mye mer. Ikke gå tilbake til dine følelser, erfaringer eller beviser, for å skaffe deg en fornyelse av din tapte fred. Gå rett tilbake til Guds frie kjærlighet. Du fant fred i den først, og du vil finne fred i den til sist. Denne nåde og kjærlighet var begynnelsen på din tro. La de også være de siste. 

Denne rike nåde, rett forstått, vil ikke gjøre at du synder. Den vil heller ikke gjøre moralen slapp eller gjøre inkonsekvenser til en bagatell. Den vil forøke synden og forstørre dens ondskap i dine øyne. Ditt fotfeste i, eller «står i nåden» (Rom 5,2) vil være det sterkeste, like mye som mest velsignede sted du alltid kan være i. Hvis du er «ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir» (Ef 6,15), vil du være i stand til både å «stå» og «tåle». Husk hvordan Paulus og Barnabas ba jødene i Antiokia om dette - «formante dem til å holde fast ved Guds nåde.» 

(Fra boken «FØLG LAMMET»)