Artikel nr 16 fra blad nr 1-2019
Emne: Baksida
Vi er en slekt på vandring


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Trygve Bjerkrheim

Vi er en slekt på vandring
Av Trygve Bjerkrheim
Vi er en slekt på vandring,
Fra vogge og til grav,
Fra første morgendemring,
Til solen går i hav.
Vi er en slekt på vandring,
Til evighetens land.
Gud, gi at vi må ankre
En dag ved himlens strand!
Vi er en slekt på vandring.
Vår Frelser vil gå med.
Så vil han fram oss føre
Til salighetens fred.
Vi er en slekt på vandring.
Et herlig mål vi har.
Ha takk for håpets stjerne,
Som lyser stor og klar!

(Fra «Våren og Vona» 2002. Lunde Forlag)