Artikel nr 02 fra blad nr 3-2019
Emne: Andakt
Herren skal gi dere det dere trenger


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

«Se ikke med bekymring på den eiendom dere forlater, for det beste i hele Egypt skal være deres» (1 Mos 45, 20)

Jakob og familien hans levde med ryggen mot muren. Hungersnøden hadde holdt sitt inntog iblant dem. Fra et liv i stor økonomisk velstand ble det et spørsmål om hvordan de skulle overleve.

Men Gud sendte Josef i forveien, og han vandt Faraos gunst for dem som solgte ham. Nå ble de tilbudt et liv i rikdom, et liv de aldri kunne ha forestilt seg. Alt godt i hele Egypt skulle være deres. De reiste til en overflod, som var så stor at de ikke behøvde å bekymre seg for sine eiendeler.

Du har en som har reist i forveien, og vunnet Guds velvilje for deg. I dag er du en dag nærmere det landet hvor det ikke lenger skal være sorg, gråt og pine.

Hva så med dine eiendeler? Hva med det du har samlet? Hva med det som du har gjort for Jesus?

Det skal du ikke bekymre deg for. Selv om du har gjort alt du har fått beskjed om, så er du en unyttig tjener.

Slutt deg ikke til de ulykkelige kristne, som hele tiden vektlegger at de har fått utrettet så lite n for Jesus. Det er så tungt når du igjen og igjen må gjøre opp status når det bare er smuler å komme med.

La være å bekymre deg for dine eiendeler. Snu deg i stedet mot den rikdommen som Jesus har vunnet for deg. Den er så overveldende stor slik at den himmelske verdens ytre herlighet, blekner.

Da den gamle Jakob hvilte i Josefs fang, brydde han seg ikke om Gosens fruktbarhet. Han kunne heller ikke se sine eiendeler fordi øynene hans ble blendet av tårer. Men det var ikke sorgens tårer, det var gledes tårer.

Slik er det også for deg. Når du først hviler ved Jesu hjerte så betyr alt det andre ingen ting. Da gråter du av glede over å være kommet hjem. Og du er ikke alene om å gjøre det. Jeg tror også Jesus gråter. Han gråter av glede over å ha fått deg hjem.