Artikel nr 01 fra blad nr 4-2019
Emne: Leder
Det nytter å kjempe for barnet i mors liv


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Eivind Gjerde

Kampen for det ufødte liv er svak i Norge. Men det er blitt bedt mange bønner til livets Gud om at han må gripe inn og stoppe det moderne holocaust som fosterdrapet er. Fortsatt blir ca. 15000 små barn nådeløst drept i mors liv hvert år på våre sykehus. De blir drept fordi mor og far ikke vil ta imot barnet. Det er dypest sett ingen annen grunn. Mor og far vil ikke ha barnet. Røsten fra blodet til disse barna roper til Gud fra jorden, på samme måte som Abels blod ropte til Gud (1 Mos 4,10). Fosterdrap er feige og ynkelige drap på det mest uskyldige av alt menneskeliv.Fosterdrap er det største hån mot Gud som har skapt alt liv og som har retten på alt menneskeliv. 

På dommens dag skal Gud holde fram fostrene som vitner for dem som var med på å føre dem i døden, om det så var mor, far, slektninger eller andre. Det er ikke bare kvinnen selv som tok avgjørelsen om å avslutte livet til barnet hun bar under sitt hjerte, som skal motta Guds dom. Alle andre som støttet eller oppmuntret til det store mordet, som fosterdrap ble kalt for i oldkirken, skal også motta Guds strenge dom for denne blodige uretten. Alt helsepersonell som utførte drapene og alle politikere som har støttet og fremmet fosterdrapsloven, skal stå til ansvar for Gud en dag. Livets Herre skal da sitte på den store hvite tronen og dømme alle synder mot barnet i morsliv som ikke er gjort opp ved Kristi kors. På samme måte som de ikke viste barnet noen nåde, skal heller ikke Gud vise dem nåde. De skal med skam gå bort til den evige ilden som er beregnet på djevelen og hans engler.

Når det er sagt, så må vi skynde oss å si at det er nåde å få for å ha tatt abort, utført abort og oppmuntret til abort. Det er nåde å få for denne avskyelige synden ved Kristis kors. Skulle du som leser dette, kjenne deg dømt i samvittigheten i møte med fosterdrapet, så skal du vite at denne dommen er av det gode. Du må erkjenne at du har syndet mot det femte budet som sier: ”Du ikke skal slå i hjel.” 

Budet i 2 Mosebok 20,13 gjelder alt menneskeliv fra unnfangelsen av og til naturlig død. Ett fosterdrap er et klart brudd på det 5. bud. Det skulle det ikke være noen tvil om. Du må erkjenne at din synd mot barnet i mors liv, er en synd mot Gud som har skapt livet. Du må erkjenne at det er han du dypest sett har syndet mot. Deretter skal du gå til Jesus Kristus, Guds Sønn, og fortelle ham hva du har gjort. Dersom du ikke unnskylder eller bortforklarer din grove synd på noen måte, men sier med kong David: ”Jeg har syndet mot Herren.» (2 Samuelsbok 12,13) – så vil Gud i himmelen tilgi deg din synd og slette den ut til evig tid. Du vil ikke møte din synd igjen på dommens dag. Men om du fortsetter i din trass mot Gud og forsvarer denne største av alle synder mot det ufødte barnet, vil dommen mot deg være uten skånsel og ramme deg til evig tid. 

Mange forsvarer fosterdrapet i Norge og mange forsvarer til og med drap på tvillingfoster. Debatten om tvillingabort raste nylig i vårt land. Vi merket oss at særlig mange kvinner hylte og skrek for retten til å drepe sitt tvillingfoster. Disse kvinnene var drevet av demoniske krefter. Det samme gjelder selvsagt mennene som støttet dem. Alle som støtter drap på barn i morsliv unntatt når morens liv er i fare, gir seg inn under demoniske åndskrefter. Den onde og forførende åndspersonligheten som ønsker død og undergang over alt menneskeliv, kaller Bibelen for ”denne verdens fyrste” eller ”denne verdens gud.” Det er han som hater barnet i morsliv som ingen andre. Satan hater livet. Det er hans grufulle hat som vi hørte bli ropt ut av de kvinner og menn som gikk i demonstrasjonstog for å kjempe for fosterdrapsloven i Norge og som ville beholde retten til tvillingaborter. Jesus Kristus som har beseiret Satan, kaller ham for tyven som bare er kommet for å stjele og myrde og ødelegge (Joh 10,10). Jesus Kristus derimot er kommet for at vi skal ha liv og overflod. Satan vil drepe barna i mors liv. Jesus Kristus vil frelse og berge barna i mors liv. 

Nytter det å kjempe for barnet i mors liv? Selvfølgelig gjør det det. Vi må aldri slutte denne kampen. Vi som tror på Jesus Kristus, må kjempe i bønn, kjempe i forkynnelse og veiledning, kjempe med pennen og skrive mot denne morderlov og vi må støtte de kvinnene som i en vanskelig situasjon vil bære fram barnet sitt. Vi må også kjempe på den måten at vi lar vår røst høre i mediene og overfor politikerne. 

Fra USA har det kommet gledelige signaler om kampen mot fosterdrapet. En rekke delstater i USA vil begrense retten til abort. Noen stater har gått veldig langt i kampen mot fosterdrapet. Fredag 24. mai 2019 signerte guvernør Mike Parson i den amerikanske delstaten Missouri en lov som forbyr kvinner å ta abort senere enn åtte uker ut i svangerskapet. Dette forbudet gjelder selv om kvinnen er blitt gravid gjennom voldtekt og incest. 

Avisen VG skriver: ”Den siste tiden har stadig flere konservative delstater vurdert eller innført anti-abortlover. Georgia vedtok nylig abortforbud etter uke seks. Ohio, Kentucky, Iowa og North Dakota har innført lignende lover, mens folkevalgte i Florida og Texas vurderer å følge etter. Samtlige forbud har blitt stoppet av en dommer eller overlevert til domstolene.” 
(Kilde: https://www.vg.no/nyheter/utenriks) 

Det er noe veldig positivt på gang i USA. Avisen Dagbladet skriver: ”Onsdag kveld, et snaut døgn etter at delstatsforsamlingen i Alabama vedtok en ny og veldig streng abortlov, skrev guvernør Kay Ivey under på lovforslaget”: 

”Denne loven har mange støttespillere, lovgivningen står som et sterkt bevis for folk i Alabamas sterke tro på at hvert eneste liv er verdifullt og at hvert eneste liv er en hellig gave fra Gud, heter det i en uttalelse fra guvernøren.” 
(Kilde: https://www.dagbladet.no/nyheter/raser-mot-ny-abortlov-i-alabama/71084320) 

Denne loven som sier at når hjertelyden kan høres på fosteret, er det forbudt med abort, ble vedtatt med stort flertall i Alabama onsdag 14. mai 2019. 

Dagbladet skriver videre: ”For bak den strenge abortloven ligger det et ønske om å få Høyesterett til å revurdere den historiske Roe v. Wade-avgjørelsen fra 1973, som legaliserte abort over hele landet.” 

Den nye loven ble helt spesifikt utformet for at den skulle havne på Høyesteretts bord og utfordre Roe v. Wade, sier Eric Johnston, leder for Alabama Pro-Life Coalition, som var med på å utforme loven.” 
(Kilde: https://www.dagbladet.no/nyheter/raser-mot-ny-abortlov-i-alabama/71084320) 

Det har økt på med mennesker som er imot abort i USA, og tallet på tilhengere har minket. Det er veldig gledelig å legge merke til at siden 2001 har det blitt vedtatt 660 delstatslover som begrenser eller forbyr abort. I samme periode har 33 initiativer som styrker «retten» til abort blitt godkjent. Kampen mot dette onde barbariet som fosterdrap er, er på fremmarsj.

Kampen om vedtakene mot å begrense abort er allerede i gang. Ja-til-livet-tilhengerne vil føre abortsaken helt til Høyesterett. Det er for tiden konservativt flertall i den amerikanske Høyesteretten, og den skjendige abortloven av 1973 kan forhåpentligvis bli opphevet. 

Veien fram til å fjerne loven av 1973 blir nok lang og kampfull, men uansett er det svært gledelig det som skjer i USA. Det viser at det nytter å kjempe, selv om kampen må fortsette med full styrke. Når skal vi se en lignende kamp med samme styrke i vårt land? Må vi fortsatt be om at vår Far i himmelen må gripe inn til frelse i det enkelte menneskehjerte i vårt folk, og samtidig å endre holdningene til menneskelivet og menneskeverdet.