Artikel nr 02 fra blad nr 4-2019
Emne: Påske
Ta din tilflukt til Jesus!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

«Salige er alle som tar sin tilflukt til ham» (Salme 2,12)

Tilflukt til Jesus er ikke en livsstil, med meninger og holdninger. En sunn lære er ikke uten betydning. Tvert imot. Falsk forkynnelse forgifter og angriper selve livet. Men sjelefienden kan også bruke sann lære slik at den tar kristenlivets plass.

Kristendom er tilflukt til Jesus. Dypt i sjelen lever angsten, og den er en følge av synden. Adam og Eva skjulte seg etter at de hadde syndet. Det gjør du og. Du tror det kanskje ikke, men det er noe i deg som er redd for Gud.

Du bør vende deg til Gud som du er redd for.
Hvordan skal du få frimodighet til å gjøre det?

Det er en som har stått for Gud før du kom. Det er Jesus. Han har gitt deg et tilfluktssted. Da han hang på korset, var han for Guds ansikt med alle dine synder. Da ble han rammet av Guds vrede. Golgata var det forferdeligste stedet for Jesus. Langfredag gjorde han det til det mest velsignede stedet for deg.

Forsoningsstedet har Jesus gjort til ditt tilfluktssted. Står du der er alt det Jesus har gjort for deg nærværende og levende for Gud. Da ser Gud deg i Jesus. Du står midt i den kjærlighetsstrømmen, som hele tiden kommer fra Guds hjerte mot Jesus.

Satan gjør alt for å få deg til å la være å søke tilflukt. Du skal vente til du er blitt en bedre kristen. Ikke hør på ham! Kom slik som du er. Det er ingen synd som ikke er sonet på forsoningsklippen. Du har ingen ting å frykte. Denne klippen bærer også deg.

Forstår du at Bibelen kaller deg salig?

Det finnes ingen lykke som kan sammenlignes med dette. Tenk ikke lenger på at du skal flykte fra ham, men at du skal vende deg til ham! Det er som den fortapte sønn som kommer hjem. Det er en åpen faderfavn som møter ham. «Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham.» (Luk 15,20)

Det er nåde over nåde. (Oversatt fra dansk)