Artikel nr 03 fra blad nr 5-2019
Emne: Sang
Jeg er i Herrens hender


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Erling Tobiassen

Jeg er i Herrens hender Når dagen gryr i øst. 
Hver morgen han meg sender Sitt ord med lys og trøst. 
Hva dagen meg vil bringe Av glede og av savn, 
Jeg kan på bønnens vinge Få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender I alt som med meg skjer. 
I smil og gråt jeg kjenner At Herren er meg nær. 
Om jeg i dype daler Må gå den tunge vei, 
Fra himlens høye saler Hans øye følger meg.

Jeg er i Herrens hender Når dagen dør i vest. 
Min synd jeg stilt bekjenner For ham, min høye gjest. 
Han gir meg himlens nåde Og setter englevakt, 
For natten han vil råde med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender Når dødens bud meg når. 
Mens lyset stilt nedbrenner, Fra ham jeg hilsen får. 
Han gir meg stav i hånd, Han gir meg trøst i sinn, 
Og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn.

(Erling Tobiassen 1932. Nr 347 i Sangboken)