Artikel nr 05 fra blad nr 6-2019
Emne: Bibelforum
Jesus er livets brød


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Henric Staxäng

Vi feirer jul til minne om Jesu fødsel. Jesus er sann Gud og har derfor vært til fra evighet. Da Guds tid var inne, ble Jesus menneske. Gal 4,4. Det var Det gamle og Det nye testamentets Herre som ble født i Betlehem.

Jesu ærende hit til jorden var å gi verden liv gjennom å sone våre synder med sitt hellige blod på korset og gjennom sin seierrike oppstandelse.

Jesu guddom tydliggjøres i vår bibeltekst fra Johannesevangeliets innledning, Joh 1,1-3: ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt har blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.” Jesus er det evige Ordet som var hos Gud og som er Gud. Gjennom Sønnen, det evige Ordet, har verden blitt skapt og gjennom ham har Bibelen blitt til. Jesus, det evige Ordet uttrykkes (svensk: andas) i hvert vers i hele Bibelen, både i lovens ord og i evangeliet.

Juleevangeliet trer fram i det 14. verset: ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” Her leser vi: ”Ordet ble kjød.” Gud ble altså menneske i Jesus Kristus. I en gammeltestamentlig profeti som ble skrevet for ca 2800 år siden, ble det nyfødte barnet kallt Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste: ”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles: Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.” Jes 9,6.

Jesus som ble født i Betlehem var samme Herre som talte ut fra den brennende busken til Moses og sa sitt navn: ”Jeg er den JEG ER.” Han sa videre: ”Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.” 2 Mos 3,14. Det er betydningen av navnet JHWH, altså Herren.

Ja, Herren som ble født i Betlehem var den samme Herren som talte til Moses i den brennende busken og som siden gikk forran Israels folk gjennom Rødehavet inn i ørkenen - i skystøtten om dagen og i ildstøtten om natten.

Jesu fødselssted, Betlehem, betyr brødhus. Som voksen kallte Jesus seg selv for ”Livets brød”. Da Jesus i trettiårsalderen underviste menneskene i synagogen i Kapernaum sa han: ”Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.” Folket sa til ham: ”Herre, gi oss alltid dette brødet”. Jesus sa til dem: ”Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.” Joh 6,33,35. Legg merke til at her i Kapernaum sa Jesus gudsnavnet om seg selv: ”JEG ER livets brød.” Det var JEG ER som talte til tilhørerne i Kapernaum.

Jesus kom fra himmelen til jorden for å gi verden liv. Kjære leser: ”Har du fått liv i Jesus?” Har du ikke bruk for Jesus, for hans nåde og sannhet, så kommer det av at du har veket unnna når Herren har talt til din samvittighet. Om du vil forsvare synden og samvittigheten skjuler noe for Gud, da er det nødvendig at du omvendes og gripes av spørsmålet om frelse fra helvetet til himmelen. Også en bekjennende kristen kan måtte vekkes ut av syndesøvnen. Gud ser til ditt hjerte. Er det noe som du vil skjule og ikke bekjenne? Hva er det som tilfredstiller ditt innerste behov? Er det Jesus eller noe annet?

Har Guds Ånd fått belyse Guds hellighet for deg og ditt indre hjerteforderv, og har han fått vise deg ditt totale behov for nåde? Da leder Guds Ånd deg til Jesus, for hos ham finnes nåde og liv. Ditt hjertes uro og behov kan nå ikke tilfredstilles av noe annet enn gjennom ordet om Jesus. Ordet om Jesus har blitt brød for din sjel. Det at Jesus trådte inn i ditt sted og gav sitt liv for dine synder, at hans blod renser deg fra all synd – dag etter dag – at han er din rettferdighet og din tilflukt – det er dette evangeliet som tilfredstiller din sjels innerste behov. Du har begynnt på å smake livets brød og du vil ha mer. Du har fått liv i Jesus.

Behovet og følelsene kan variere, men når du ikke merker noe til troens liv, må du gripe om et løfte i Bibelen. Ta det til deg, uansett om du opplever noe eller ikke. Når du griper om et løfteord, da griper du om det evige Ordet, Jesus. Han finnes i ordet, også i det korteste løfteordet. Se ikke på dine hender som tar imot brødet, men se bare på brødet. Altså, se ikke på deg selv, men se bare på løfteordet, på Jesus. F.eks. Sal 37,5, 116,3-5, 139,5, Jes 41,10, 43,25, 1 Joh 1,7. Da smaker du ham som er livets brød og som gir liv.

Har Jesus fått bli ditt liv, da vil du ikke lenger leve ditt eget liv i synden og verdens lyst. Du vil leve for Herren som kom til verden og som snart skal komme tilbake igjen ved sin siste ankomst. Det har blitt livsviktig for deg å daglig leve av ham som er livets brød og i alt spørre etter hans vilje. Nå i juletiden feirer vi minnet om Jesu første ankomst. En velsignet jul blir det for deg som har funnet liv hos Jesus, Han som er livets brød. Amen!