Artikel nr 02 fra blad nr 1-2020
Emne: Andakt
Lyset fra Gud!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

«Se da til at lyset i deg ikke er mørke.» (Luk 11,35)

Hva er verre enn å miste lyset? Hvis det skjer, er alt tapt. Alt mister sin verdi i mørket. Livet dør. Ja, fortapelsen er mørket.

Da Jesus tok bolig i ditt hjerte, flyttet lyset inn. Nå er det en ting som gjelder, det er å bevare Jesus i ditt hjerte. Satan bruker alle midler for å ta Jesus fra deg. Han vil at lyset i deg skal slukkes.

Hvordan skal du bevare lyset?

Det viktigste er å innrømme at du ikke greier det. Hvis ikke Gud bevarer den skatten, som er betrodd deg, da mister du den. Du må be til Jesus om å bli bevart hos han. Han er troens opphavsmann og fullender.

Gud har et særlig forhold til sine hjelpeløse. Det er ikke fordi de er bedre enn andre, men deres hjelpeløshet åpner for hans mulighet. Den selvhjulpne er så opptatt med hva han selv skal gjøre, at han har ikke tid til å ta imot.

Da du hadde kjørt deg fast i ditt eget strev, tente Gud sitt lys. Han åpnet dine øyne for at du skulle se ham som er verdens lys. Du så ikke noe alene. Du fikk også noe. Lyset tok bolig i deg.

Nå får du leve i dette lyset. Du får lov til å forbinde alt i ditt liv med Jesus. Det gjelder ikke bare alle velsignelsene, men også det som er tungt. Ja, dine synder må du legge fram for Jesus. Det gjorde Gud på Golgata og. Da tok Jesus dem alle opp på korsets tre. Han vet alt om deg og har rørt ved alt i ditt liv. Det gjorde hans hender smussige og ham selv uren. Derfor måtte hans hender bli gjennomboret.)

Nå er din korsfestede og oppstandne Frelser, ditt lys. Ditt hjerte blir stille og du fylles med en dyp og underfull fred når troens blikk rettes mot Jesus. Du skal ikke lete etter ham. Han bor ved troen i ditt hjerte.

Du er uendelig rik. Lyset er ikke bare gått opp for deg. Det er gått opp i deg. Det er helbredelse og legedom for alt i lyset fra Jesus. Det gjelder også deg.

(Oversatt fra dansk)