Artikel nr 14 fra blad nr 3-2020
Emne: Bokklipp
Han leder meg til hvilens vann


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Martin Luther

Salme 23

Dette er den andre frukten av det gode ord. Det er ikke bare føde og grønne enger som de troende blir mettet og sterke av i troen osv., men det er også et deilig, kjølig, friskt vann for dem, der de mottar vederkvegelse og trøst. Derfor lar han det ikke bli med dette, men han sier: "Han lar meg ligge i grønne enger," og han føyer også til: " han leder meg til hvilens vann." Er som han ville si: I stor hete, når solen brenner sterkt, – Salme 121, – og jeg ikke finner noen skygge – leder han meg til hvilens vann, gir meg å drikke og vederkvege meg. Det er: I alle slags trengsler, angst og nød, – åndelig og legemlig, – når jeg intet sted vet å finne hjelp og trøst, – så holder jeg meg til ordet om nåden. Der alene og intet annet sted finner jeg sann trøst og vederkvegelse, og det i rikelig mål.

Det han her med kunstige ord sier om denne trøsten, uttrykker han på et annet sted med tørre, klare ord og sier: Dersom ikke ditt ord hadde vært min trøst, så var jeg omkommet i min elendighet. Jeg vil i evighet ikke glemme det, for du vederkveger meg med det osv.

Men han blir enda ved lignelsen om hyrden og fåret. Og i sannhet er den vanlig hos alle profeter, for jødene hadde sin beste næring av får og annet kveg, og var hyrder, som David selv og de kjære patriarker også har vært.

Derfor blir denne lignelse ofte anvendt i Skriften. Men David taler om denne saken som stemmer med landets natur. For det forjettede (=løftets) land er et hett, tørt, sandet og steinet land, som har mange ørkener og lite vann. Derfor fortelles det mer enn en gang i første Mosebok hvordan hedningenes hyrder har trettet med patriarkenes hyrder om vannet. Derfor holdt de det i disse land for et klenodie når de kunne ha vann for feet sitt. I våre land vet en ikke om dette, for en finner vann over alt her. Dette har David tatt hensyn til, og han holder det for en særlig velgjerning at han er under denne hyrdes beskyttelse, han som ikke bare lar ham ligge på en grønn eng, men også i heten leder ham til hvilens vann.

Kort sagt vil han vise dette: Likeså lite som en utenfor Guds ord kan komme til Guds sannhets erkjennelse, likeså lite er trøst og fred for samvittigheten å finne utenfor det. Verden har også sin trøst og glede, men den varer kun et øyeblikk. Når angst og nød, og særlig når den siste time kommer, da går det som Salomo sier: Etter latter kommer sorg, og etter glede kommer bedrøvelse. Men de som drikker av dette friske og levende vannet, de lider vel trengsel og motgang i verden. Likevel vil de aldri mangle den rette trøsten, og særlig når det kommer til avslutningen, – da tar saken en annen vending for dem, for det heter: Etter kort gråt kommer evig latter, etter ringe lidelser kommer herlig glede. (2 Kor 4). For de skal ikke både her og hisset gråte og være bedrøvet, men, som Kristus sier: Salige er dere når dere gråter her, for dere skal le, osv.