Artikel nr 05 fra blad nr 4-2020
Emne: Bokklipp
Guds hellige lov


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av C.O. Rosenius

«Dere skal være hellige, for jeg Herren deres Gud er hellig» (3 Mos 19,2).

Loven er Guds hellige vilje – uttrykt i menneskeord og for menneskelig bevissthet. Like absolutt som Guds hellighet er, like absolutt er derfor Guds krav til oss. Det er loven som sier deg hva Gud vil og hva han ikke vil. Og det er helt sikkert at denne Guds vilje slutter ikke med å kreve større og større rettferdighet av deg, før du er blitt like hellig som Gud selv. Den som virkelig har fått syn for hvor hellig loven er, vil ikke lenger ha håp om å bli fullkommen etter lovens krav.

Nei, sier du, fullkommen som Gud blir en vel aldri – men en må da gjøre så godt en kan. Nei, det er nettopp det du ikke skal. Du skal oppfylle alt hva loven krever, og gjør du ikke det, så er du fordømt. «Forbannet er hver den som ikke holder fast på alt det som står i lovens bok, så han gjør det».

Dette er lovens egne ord. Men Gud er jo nådig, sier du. Han vil da for Kristi skyld tilgi meg om jeg nå og da kommer til kort.

Nådig – nei, ikke mot den som er loven det aller minste skyldig – som ikke har oppfylt alt. Men en helt annen sak er det for den som har tatt imot Kristi rettferdighet i tro. De har ingenting, absolutt ingenting de skylder loven. De har nemlig i Kristus nettopp den rettferdighet som loven krever. Er du så en av dem?

(Fra «Kristus – vår rettferdighet».8.dag)