Artikel nr 10 fra blad nr 6-2021
Emne: Portrett
To jubilanter – to sanger


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Gunnar Holth

Ludvig Hope og Henry Albert Tandberg var begge født i 1871. Det er 150 år siden.
Hope var vel i sin tid den mest kjente lekpredikanten og folketaleren i Norge.
Han var en sterk og selvstendig personlighet. Jeg skrev ned et par glimt fra livet hans i nr. 3/21 av Bibelsk Tro.
Tandberg var offiser i Frelsesarméen, og redaktør av bladet ”Krigsropet”. Han var en fin kristen personlighet og en betydelig sangforfatter.
Begge har gitt oss sanger som gjerne kan synges i adventstiden. Ja, når som helst.
I Bibelen er ordet om at ”Jesus kommer” ofte brukt med sterkt ettertrykk.
Når han kommer, skjer det store ting!
Hopes sang ”Kom inn til oss, Herre!” var tenkt til møtene i misjonsforeningene.
En inderlig bønn om at Jesus må komme inn der noen samles i hans navn – etter hans løfte!
I denne sangen finner vi malende bilder fra Bibelen og norsk natur. Dette er også noe vi kjenner fra Hopes forkynnelse.
Komponist: Philip Paul Bliss, en av USA’s mest kjente sangevangelister. Han var sang-forfatter, komponist og en fremragende musiker og sanger.
Tandbergs sang ”I den stille klare morgen” peker fram mot Jesu gjenkomst.
Kommer han om morgenen, om kvelden eller om natta? Jeg vil lytte etter fottrinnene!
Det har vært diskutert om denne sangen er oversatt eller nyskrevet – etter inspirasjon fra en annen tekst. Denne diskusjonen lar jeg ligge. Men det må være god grunn til å enes om – slik det har vært hevdet – at Tandbergs tekst er et originalt åndsverk som er noe langt mer enn en oversettelse eller bearbeidelse av en annen forfatters tekst.

Ukjent komponist.

Personlig har jeg hatt stort åndelig utbytte av disse sangene.

Kom inn til oss, Herre, kom nå denne stund.
Kom, rør ved vårt hjarta og salv du vår munn!
Kom. Heilage Ande, med lys og med makt,
kom, helga vårt arbeid, gjer det du har sagt!

Kom, Herre, velsign oss og gjev oss meir mot.
Lat såkornet spira, lat livet slå rot!
Send sol over marka, send reinsing og tukt
og livsfriske vindar til mognande frukt!

Når hausten er komen for ætter og folk,
då opnast din himmel, då trengst ingen tolk.
Vi syng til di æra med Golgata-ord,
som havbåra brusar, som fossar i kor.

Då møter vi frelste frå heidningeland,
då jublar vi saman, då takkar vi han
som gav oss å tena, som gav oss å gå,- all æra og pris han i æva skal få.

I den stille klare morgen, som når dagen travlest er,
og ved soleglad med kveldens milde vind,
i den tause midnattstime, og ved månens bleke skjær,
jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.

Kor: Se, han kommer! Jesus kommer!
Fikentreet varsler sommer,
vår forløsnings time kommer!
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.

Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang,
og ved Kedron da han gikk i hagen inn,
jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang,
og følt sorgen under lyden av hans trinn.

Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan,
fredens morgen uten skyer bryter inn!
Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand!
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.