Artikel nr 13 fra blad nr 1-2022
Emne: Bokklipp
Bokmelding


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

Peter Olsen:
Tåreprofeten Jeremias. Betragtninger over Jeremias` bog
Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening-forlag
Hft; 183 sider
Ingen profet i Bibelen har vel stått mer alene enn profeten Jeremias, men ingen har vel heller et klarere budskap som taler vekkelsens ord inn i vår tid i 2022 som nettopp denne profeten. Han er tårenes og lidelsens profet. Han er den profeten som ligner mest på Jesus Kristus i hans lidelse. Jeremia sitt kall var beinhardt, men han tjente Herren som profet i 40 år. Herren stod ved hans side og frelste ham fra hans fiender som det gjennom livet ble mange av.

Profeten roper ut sitt budskap til et frafallent folk: Vend om til meg. Det er det samme budskapet som våre menigheter trenger å høre i dag i søvnenes tid. De ti brudepikene som gikk ut for å møte brudgommen, sovnet alle. De er bilde på endetidens menighet. Fem hadde olje på lampene sine og gikk med ham inn til bryllupet. Forholdet til Jesus Kristus var i orden, men for fem av dem hadde den åndelige søvnen overmannet dem. De ble stående utenfor Guds rike.

Gud brukte Jeremia til å advare folket om den kommende dommen, men de ville ikke høre.

Samtidig lød budskapet om Herren som den gode hyrde. Han hadde omsorg for folket sitt og derfor kalte Han på dem. Budskapet om Herren som den gode hyrden, peker frem mot Jesus Kristus som den gode hyrden. Budskapet om syndenes forlatelse er også klart fremme i Jeremia sin bok, og Gud vil i den siste tiden opprette en ny pakt med Israels og Judas hus der syndene til folket er tilgitt.

Peter Olsen utlegger profeten Jeremia på en tematisk måte. Boken er delt opp i ti kapitler. Det første er et introduksjonskapitel mens de ni siste behandler utvalgte deler av profeten Jeremia sin bok. Peter Olsen går ikke gjennom stoffet vers for vers som i en vanlig bibelkommentar.

Forfatteren makter på en god måte å trekke paralleller mellom Jeremias tid og vår. Vi som lever i tiden like før Jesu gjenkomst, kan kjenne på akkurat den samme nøden som profeten Jeremia bar på. Det er svært få som vil stå fast på Guds Ord, og de fleste har vendt seg bort til ulike moderne avguder. Frafallet fra Herrens Ord går like inn i menigheter og sammenhenger som før uavkortet ville stå fast på hele Guds Ord.

Det er et vell av gode betraktninger, utleggelser og forklaringer i denne boken som gjør den svært aktuell for oss som tror på Jesus Kristus i 2022.

Denne boken fortjener den hedersbetegnelsen at den er skrevet til tenkende og troende bibellesere. Her var det mye stoff til ettertanke. Denne boken skulle være et ypperlig hjelpemiddel til en bibel- og studiegruppe som ville dukke ned profetene Jeremia sitt alltid aktuelle budskap.

Men boken til Peter Olsen er kanskje aller mest til vekkelse og veiledning for alle som er satt til å forkynne Guds Ord. En forkynner blir i dag svært fristet til å korte av på budskapet og tilpasse det sitt publikum slik at ingen blir sinte eller tar anstøt av det. Alle forkynnere og bibellærere som stikker hodet sitt frem i dag og advarer mot frafallet og gudsopprøret som preger menigheter og samfunn, får innbitt motstand fra vår tids løgnprofeter med bispekors og prestekjole, og fra lykke- og helbredelsespredikanter fra inn og utland som fører vranglære.

Peter Olsen avslutter sin bok med disse profetiske ordene, oversatt til norsk ved anmelderen: «Hvem vil i dag forkynne budskapet om Guds dom over synder og Guds nåde mot den troende resten?» (s.180)

Forfatteren er en dansk teolog med doktorgrad og er ekstern lektor ved Dansk Bibel-Institutt. I tillegg arbeider han som bibellærer i Luthersk Mission for Forkynderfondet og som førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Peter Olsen har skrevet flere bøker tidligere og boken – Bibelens syn på sig selv (2015) – er vel er den mest kjente her i landet.

Boken er på dansk, men språket er så lettfattelig at det skulle ikke byde på noen vanskeligheter å lese den.

Boken er herved anbefalt.