Artikel nr 03 fra blad nr 4-2022
Bevar meg


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Nergård

Jag Satan på dør
– og de tvilende tanker
som kommer så snikende inn over meg!
Jeg går som på glør
hvis jeg samler og sanker
Bevar meg i nåde!
Å, må du få råde
her over mitt sinn, så jeg virkelig både
kan elske deg helt og korsfeste mitt “Jeg”.

Å Herre, så dvel
her hos meg slik du lover,
og bruk meg og dann meg og led du min gang.
Å, redd du min sjel
i all evighet over.
Å, la meg få se deg og still du min trang.
Ja, la meg i Ordet
få se i den store
forløsning og frelse og soning du gjorde.
Bevar meg i gudsbarnets stilling og rang.

Og så skal jeg stå
på den evige stranden,
og prise deg, evige frelser og Gud.
La allting forgå
– jeg har deg, ingen annen
til liv og til frelse. Jeg står i ditt skrud
for dommerens skranke.
Å, salige tanke!
Å, mitt hjerte: Nå kan du opphøre å banke!
Og døden kan komme med avskjedens bud!