Artikel nr 13 fra blad nr 4-2022
“DA GUD GREP INN”


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ove Eikje

Bokmelding ved Eivind Gjerde
20 personer forteller sine vitnesbyrd, av Ove Eikje
Stivbind, 140 sider
EB Media 2022
Ove Eikje har utvidet sin bok fra 2020 med to personer til som forteller sine vitnesbyrd. I tillegg har forfatteren fortalt om en hendelse da Gud grep inn for å hindre ham fra å drukne i en myr.
For å si det med en gang, og som vi skrev om den første utgaven av denne vesle boken. Dette er en perle av en bok, og den er faktisk enda bedre nå med de to nye vitnesbyrdene.
Den første utgaven av evangeliseringsboka til Ove Eikje ble trykt i hele fem opplag med totalt 11. 000 eksemplarer. Dette er veldig mye og sier ikke så lite om den store mottagelsen som boka hans har fått.
Det er ingen grunn til at ikke denne nye og utvidede utgaven skal bli tatt imot på samme måte.
Jeg vil sterkt anbefale denne nye utgaven av – “Da Gud grep inn”. Jeg har hørt flere vitnesbyrd om at den første utgaven av evangeliseringsboken har nådd sitt mål. Mennesker har latt seg frelse av Jesus Kristus etter å ha lest den. Bedre attest er det ikke mulig å få for en evangeliseringsbok.
Som vi skrev i anmeldelsen av den først utgaven av – Da Gud grep inn: Les den selv og gi den gjerne som gave til mennesker du ønsker skal bli frelste, eller bli styrket i sin tro på Jesus Kristus. Vi trenger flere slike bøker som så enkelt, dypt og klart viser veien til det evige livet, og som samtidig kan være til stor hjelp i ulike problemer og lidelser som livet i syndens verden fører med seg