Artikel nr 02 fra blad nr 5-2022
Krig mot de hellige


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

Og det ble gitt det (dyret) å føre krig mot de hellige og seire over dem.” (Åp 13,7)
Noen av Bibelens ord er rystende og tvinger oss til stillhet. I Åpenbaringen er dyret en betegnelse for Antikrist, som skal regjere over hele jorden, og som alle skal tilbe. Han skal føre krig mot de hellige og seire over dem.
Hans seier innebærer ikke at alle kristne skal fornekte Jesus. Men alle skal inn i frykte-lige lidelser.Jesus taler om de utvalgte, som trengselstiden vil bli forkortet for.
Kan ikke Gud hindre dette? Jo, det kan han, for han er den allmektige. Men han gjør det ikke. Tvert imot! Guds ord understreker at det er Gud som har gitt Antikrist makt til å føre krig mot de hellige.
Vi fatter ikke Guds tanker. Som himmelen er høyere enn jorden, er hans tanker høyere enn våre.
Men Herren har åpenbart seg i Ordet. Det sier at hans forhold til lidelsen er et annet enn vårt. Gud bruker lidelsen. Gjennom den danner han sitt folk i Jesu bilde.
En tjener er ikke større enn herren sin. Jesu disipler må gå i hans spor. Ved enden av hans vei stod et kors. Det står også ved enden av vår vei.
Mørket på jorden vil tilta, og lysets barn vil mer og mer skille seg ut fra andre. De vil oppleve press, og den direkte forfølgelse vil bli alminnelig.
Da vil Satan komme med sitt spørsmål; Er det ikke bedre å gi opp? Han frister deg til å forlate lidelsesveien. Fornekter du Jesus, vil verden smile til deg igjen.
Men er det veien fram? Er det ikke bedre å tilhøre det forfulgte folk som vandrer mot herligheten? Tenker du på evigheten, kan du ikke være i tvil. ”For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?”
Følg Jesus! ”Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser.”

(”Ett er nødvendig”, 23.aug.)