Artikel nr 03 fra blad nr 5-2022
Den store, hvite flokk


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ole Hallesby

”Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender.” Åp 19,13
Det er Allehelgendagsteksten disse ordene er tatt ifra. Guds stridende kirke her nede vender sine øyne opp mot den triumferende. Vi takker Gud for dem som har seiret og har palmegrenen i sin hånd. Vi har visst alle noen av våre kjære der oppe. Og vi takker Gud for dem, selv om takken blandes med tårer.
Og vi takker Gud fordi skaren er så stor at ingen kan telle dem. Vi er ikke vant til så store tall. På denne jord er vi alltid den lille flokk. Først når vi samles fra alle tider og alle ætter, får vi se den store hvite flokk, som tusen berge full av snø. De er alle ferdige med den store trengsel.
Men vi er ikke ferdige. Og i dag vil Herren trøste sine trette vandringsmenn. –Salige er dere som gråter, for dere skal le! sier han. Salige er de som er på vei til det evige gjestebud, selv om veien er smal og steil, og tornene stikker din fot. Salig er du som er elsket av Gud, selv om menneskene smiler og spotter og forfølger deg. De der oppe har lidd som du.

Her gikk de under stor forakt,
men se dem nå i deres prakt
for tronen stå
med kronen på
i himlens prestedrakt.
Sant er det, i så mangen nød
en tårestrøm på kinnen fløt.

(854:2a. H. A. Brorson, 1765)

Trette venn! Sett deg nå litt på veiens kant og hvil ditt trette hjerte. Se opp! Og takk din frelser, som brøt veien for deg med sitt blod. Han gleder seg over hvert skritt du tar. Og venter på den stund da du lukker ditt øye her for å slå det opp til evig undring i Guds himmel. O, Gud skje lov!

(Fra andaktsboken ”Daglig fornyelse”, Luther-stiftelsens Forlag, Oslo 1969) o