Artikel nr 13 fra blad nr 5-2022
Misjonen og Jesu gjenkomst


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Carl Fr. Wisløff

”Da når alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt. Mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.” (2 Pet 3,11-13)
De kristne venter at hele vårt univers skal gå til grunne i en ufattelig katastrofe; da skal også vår jord brenne opp. Det har Jesus forutsagt.
Likevel er de kristne ikke pessimister. Tvertom, de ser med glede og forventning fram mot det nye som skal komme: En ny himmel og en ny jord skal oppstå etter at det gamle er borte. Der skal rettferdighet bo.
Det finnes intet erfaringsgrunnlag å stå på om en vil forsøke å forestille seg alt dette. Vi får bare lese Bibelens ord om det som skal skje, og ta det til oss.
To ting legger Ordet oss på hjertet her.
For det første: Den som venter på alt dette skal skje, må ikke leve slik som den lett- sindige verden lever. Nei, den som vet at denne verden skal forgå, må leve slik Guds ord venter av oss. Hellig ferd og gudsfrykt – det må vi strebe etter.
Og for det andre: Vi skal få lov til å fremskynde dagen da dette skal skje!
Var det ikke sagt så tydelig i Guds ord, så hadde vi ikke kunnet si slikt. Men Ordet sier det klart: Vi fremskynder Guds dags komme!
Da skjønner vi hva meningen er. Gud vil at skaren av frelste skal bli stor. Derfor skal evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Og når tallet av frelste er fullt – det som Gud i sin egen visdom har fastsatt – da skal enden komme. Matt 24,14.
Misjonen – det vil si arbeidet med å bringe evangeliet ut til alle som ikke kjenner det – er en veldig stor sak. Ja, det finnes ingen større.
I sannhet, de troende som lever i gudsfrykt og lydighet, og som ber om og arbeider for at Riket skal komme, de står i Guds egen tjeneste. Lovet være hans navn.

(Andaktsboken ”Daglig brød”, 14. august, Lunde Forlag 1983)