Artikel nr 09 fra blad nr 6-2022
Ett mål


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Nils Dybdal-Holthe

Alle mennesker går mot et mål. Ikke alle vet hva det er. Men alle vet at vi alle går mot døden. Det som noen ikke vil tenke på, er at det kommer noe etter døden. I bibelsk tenkning er det to utganger av livet. Noen ønsker ikke å akseptere det, og de tar en stor sjanse. Tenk om det er sant at der er en evighet etter død og grav? Og i tillegg dette: evigheten er todelt.
Alt dette er kjent for bibellesere.
Vi må også tenke på at evigheten er bestemt her i livet. Det er her vi velger hvor vi skal være i alle evigheter. For vi må ta et valg. Og det er ikke lovtrelldom eller lovisk. Bibelen sier det. Jfr. Rom. 6, 23; Matt 7, 13f.
Det vokser nå fram en tanke blant folket og i noe forkynnelse.: Gud er kjærlighet, og han vil at alle skal bli frelst. Da tolker noen dette slik at alle virkelig blir frelst, ettersom Guds vilje alltid skjer. Om dette får feste seg, skaper det uklarhet i tro og liv.
Det er bare en side av saken. Bibelen sier at de som tror og tar imot Jesus her i livet, de blir Guds barn. (Joh 1,12). Kristendom er et personlig forhold til Jesus og vår Gud Fader.
Vi trenger nå det motsatte. Livets største spørsmål er egentlig evigheten. Det har vi lett for å glemme i livets jag.
Mitt håp er at evighetens alvor nå løftes opp på talerstolene alle steder. I min ungdom sang vi gjerne dette: “Innenfor eller utenfor evigheten så lang – – hvor skal du stå en gang?”