Artikel nr 13 fra blad nr 6-2022
Om syndene er …


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Gudmund Vinskei

”Kom, la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som ull.” Jes 1,18
Det er noen som plaget av sin synd og sitt fall flykter bort fra Gud. Kain var en av dem. Skylden min er større enn jeg kan bære, klaget han og flyktet. Gjør du det samme, så er du et ulykkelig menneske. Jeg har møtt noen slike, og har så ofte tenkt på om det var mulig å få gi dem et ord fra Herren – en av rosene jeg fant langs veien – så de kunne stanse i sin ville flukt og finne frelse og fred.
Hør nå, kjære venn! Om syndene dine er som purpur, som skarlagen, det vil si, store, svarte mørkerøde, uutslettelige, uopprettelige – så er det likevel håp. Du kan gjøre noe med dem. Ja, om du bruker mye såpe og lut – det vil si all din egen kraft og energi – så blir de som før, sier Guds ord.
Men ordet her sier at Gud kan. Han kan gjøre syndene som er som purpur – så hvite som snø. Han kan gjøre syndene som er som skarlagen – så hvite som ull.
Stans i din flukt bort fra Gud. Kom, sier Herren, la oss gjøre opp vår sak. Si det nå til Gud slik det er. Han vet det fra før, men han vil høre det fra din munn. Så tilgir Gud deg, renser deg for Jesu skyld.

Just som jeg er – så syk og trett,
I synd og skam, i mørke tett,
La blodet rense bort hver plett!
Jeg kommer, o Guds Lam, til deg.

(Fra boka ”Roser langs veien”, Lunde forlag)