Artikel nr 03 fra blad nr 2-2023
Golgata kors


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Torstein Lindhjem

(Melodi: Norge, mitt Norge. Alfred Paulsen)

Golgata kors er min salighets borg,
nn klippefast grunn for mitt anker.
Dit hen får jeg komme med synderens sorg,
og frykt for de tyngende tanker.
Der møter min frelser sitt bevende barn,
Han frir det fra alle de bindende garn.
Hans hjerte for barnet sitt banker.

Golgata kors skal de engang få se,
det folket Gud valgte i nåde.
Når Israels mange begynner å be:
at frelserens budskap må råde.
De skuer nå Ham som de før viste bort,
og roper om nåde ved det Han har gjort
Til frelse fra all deres våde.

Golgatas kors er vår eneste trøst.
la folkeslagene høre,
så de kan bli med i den kommende høst,
når Gud skal for tronen oss føre.
Men høsten er stor og arbeiderne få,
så hvem skal Han sende og hvem vil vel gå
i hast for hans vilje å gjøre?

Golgata kors skal for evig bestå,
mens våre symboler må vike.
De falske forhåpninger snart skal forgå,
og selvgjorte tanker til like.
Nå løftes de frelste med fryd imot sky,
og inntar sitt rom i den himmelske by.
Da seirer for evig Guds rike.