Artikel nr 10 fra blad nr 4-2023
Ellen Hovda til minne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

Misjonær Ellen Hovda er forfremmet til herligheten. Hun døde 27. mars 2023 og ble gravlagt fra Hinna kirke den 11. april med stor deltagelse.
Med Ellen Hovda er en av de mest kjente og særmerkte Taiwan-misjonærene gått bort til den evige salighet hos Jesus Kristus.
Ellen Hovda ble født den 27.12.1927 i Shanghai i Kina. Foreldrene var Inga og Kristoffer Hovda fra Ryfylke. De var da misjonærer i Kina utsendt av Det norske Kinamisjonsforbund.
Ellen gikk på barneskolen i Laohokow og tok deretter realskole. Da hun kom hjem til Norge, tok hun først ett-årig handelsskole på Drotningborg og deretter lærerskolen. Ellen fikk også med seg ca. tre måneder på misjonsskolen. Senere tok hun ett år på Norsk Lærerakademi.
Ellen kom til bevisst liv i Gud i ungdoms-alderen og fikk kall til å bli misjonær.
Ellen og hennes søster, Margreta, ble innviet til misjonærer i 1957 og utsendt samme år. Margreta dro til Tanzania, mens Ellen reiste til Taiwan.
På Taiwan drev NLM med menighetsbyggende arbeid. Faste møter, søndagsskoler,ungdomsforeninger, kvinne-arbeid, dåpsklasser og bibeltimer.
Ellen som var opvokst i Kina, hadde kinesisk nærmest som sitt morsmål og kjente godt til den kinesiske kulturen. Hun ble også til stor hjelp for den enkelte kineser, både som kristen og som sjelesørger.
Ellen fikk 5 perioder på Taiwan: 1957-62, 1964-69, 1971-75, 1977-80 og 1981-84.
Ellen var et fint menneske og en levende kristen. Evangeliet var det viktigste for henne. Derfor måtte evangeliet forkynnes for alle mennesker til frelse, oppbyggelse, tukt og trøst. Hun hadde et godt Kristus-vitnesbyrd og var særlig glad i Joh 1,29: “Se der Guds lam som bærer verdens synd!”
Ellen var glad i Stiftelsen På Bibelens Grunn. Hun og søsteren, Margreta, var med på møter og på bibelsamlinger på Audnastrand leirsted og stilte alltid opp for å hjelpe med praktisk arbeid. De leste korrektur på Bibelsk Tro i noen år og var også med å pakke bladet.
Det karakteristiske med Ellen var hennes inderlige troskap mot Guds ord, hennes tjener- og misjonssinn. Hun oppmuntret oss andre mange ganger i arbeidet og sa ofte at vi er så glad for å få være med å hjelpe til.
Ellen har nå stridd den gode strid, fullendt løpet bevart troen. Rettferdighetens krans ligger rede for henne. Ikke bare for henne, men for alle Guds barn.
Takker Herren for alt Han ga oss ved Ellen Hovda. Lyser fred over hennes gode minne!