Artikel nr 03 fra blad nr 5-2023
Stå ham imot, faste i troen!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Øivind Andersen

”Stå ham imot, faste i troen!” 1 Pet 5,9
Hvordan får jeg seier over mine fristelser? Spørsmålet er alltid aktuelt, både fordi en kristen har det gamle mennesket i seg, og fordi han er utsatt for djevelens listige angrep. (Ef 6,11) Vi som tror på Jesus, har to naturer i oss: Den nye, det gjenfødte sinn, det som er av Gud og som Gud. Men vi har fremdeles i oss kjødet – det gamle menneske – som er gudfiendtlig, og som stadig strider mot det nye sinn i oss. ”Kjødet begjærer imot Ånden og Ånden imot kjødet; disse står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil”. Gal 5,17. Meningen er at vi gjennom denne kampen skal få seier over det gamle menneske.
Satan bruker vårt gamle menneske til å friste oss. ”Enhver fristes idet han dras og lokkes av sin egen lyst.” Jak 1,14. Han frister oss også på utallige måter utenfra, gjennom andre mennesker og gjennom innskytelser i vårt hjerte.
Derfor er det i sannhet aktuelt å spørre om hvordan vi får seier!
Mange som bekjenner seg som kristne i dag, ligger under for synder som er høyst utilbørlige for en kristen. Det kommer enten av at de i det hele tatt ikke kjemper alvorlig imot sin synd, eller av at de kjemper uærlig: De kjemper mot syndens utslag og følger, men ikke mot selve lysten til å synde. Slike kristne er i stor fare. De lever etter kjødet. Og ”dersom I lever etter kjødet, da skal I dø”. Rom 8,13.
Det gjelder i sannhet å ta kampen opp og kjempe ærlig: ville selve synden med dens lyster til livs!
Skal denne kampen lykkes, må vi kjempe ved å ta vår tilflukt til Jesu seier!
Det nytter ikke å be Gud om kraft og gå og vente på en kraft som skal komme. Vår seier er vunnet av Jesus, og vi eier den i ham.
Den kamp som fører til seier, kalles i Guds ord: troens gode strid. (1 Tim 6,12) Ved at vi står djevelen imot, faste i troen, må han fly fra oss, og vi seirer over ham.

(“Ved kilden” 9. mars. Lunde forlag, Oslo 1977)