Artikel nr 04 fra blad nr 6-2023
Adventstoner


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Gunnar Holth

Advent betyr komme
Tekstene for 2. søndag i advent taler om at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde.
En dag kommer Jesus tilbake for å hente hjem sin blodkjøpte brud. Det skjer ved bortrykkelsens herlige dag. For Guds barn burde hver dag være ei adventstid. Vi skulle være i daglig forventning for Jesu gjenkomst. Heb 10,37 sier: “For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.” Det skal bli slik vi synger: “Frelseren kommer! Herlige sommer venter den trette, lengtende brud. Da får hun stige opp til Guds rike, iført den hvite skinnende skrud.” Han kommer i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. Dette er Guds barns salige håp og sanne trøst. Samtidig indikerer det også verdenshistoriens største skilsmissedag. Den som forkaster Herrens frelse, vil da bli latt tilbake til dom og undergang.” (Eivind Flå)
Det var Sofus Anker Goli (1899-1970) som skrev sangen “Frelseren kommer!”, både tekst og melodi.
Han begynte som lærer ved Bibelskolen Bildøy, Bergen, i 1931 og overtok som styrer i 1934, etter Nils Lavik, som ble på Stortinget. Anker Goli var først konstituert, senere fast tilsatt som styrer fra 1937 – helt til han sluttet i 1961.
Han vant seg et navn som forfatter og lærer. Og han hadde rike evner til å skape kontakt og prege miljøet på skolen, slik at alle fant seg til rette. Han gjorde et stort arbeid ved Bibelskolen, men han gjorde det ikke alene. Kona, Conny, var en aktiv medarbeider. Hun var husmor i 21 år. Sammen bygde de to en god heim for elevene.
“Anker Goli var en allsidig person. Under siste verdenskrigen var han aktivt med i det illegale arbeidet. Han elska fedrelandet sitt, samstundes som han hadde eit ope syn utover landet sine grenser, ikkje minst til Amerika.” (Fra boka “Til Herrens ære” av Johannes Kleppa)
Nevnes må også Anker Goli sine rike gaver når det gjaldt sang og musikk.
En av de som hørte han, uttaler: “Han fengslet folk med ord og toner. En nydelig stemme og et fremragende pianospill!”
Jeg synger ofte på Anker Goli sin sang. Særlig denne bønnen: “Da når du henter Bruden som venter, løft også meg med dine i sky!”

Her er sangen:

Frelseren kommer! Herlige sommer venter den trette, lengtende brud.
Da får hun stige opp til Guds rike, iført det hvite, skinnende skrud.

Dagen vi bytter ørkenens hytter, blir det vel glede, jubel og sang!
Der i det høye skuer vårt øye det som vår Frelser lovet engang.

Trøsterik tanke: Jesus vil sanke sjelene hjem fra syndige jord.
Da skal vi fare oppad i skare, hjem for å benkes ved himmelens bord.

Framfor Guds trone bærer sin krone Bruden som ventet, lengtet og led.
Lykkelig hjemme, da skal vi glemme alt som på jorden trykket oss ned.

Ja, jeg må bede: Gjør du meg rede, rede ved aften eller ved gry!
Da når du henter Bruden som venter, løft også meg med dine i sky!