Artikel nr 11 fra blad nr 6-2023
Til forsamlingen i Skjæveland Misjonshus


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Gunnar Holth

En hilsen på Festkvelden lørdag den 30. sep- tember.

Kjære medsøsken i troen!
Tenk at det er 10 år siden åpningen av Skjæveland Misjonshus.
Jeg minnes åpningsfesten med takk til Herren. Og hvor stort det var å være vitne til at huset stod der! En forunderlig historie..
Og vi fikk samle oss i denne bønnen:
“La dine øyne være åpne over dette huset natt og dag – det stedet som du har talt om og sagt: Mitt navn skal bo der” (1 Kong 8,29).
Så har jeg fulgt med på min måte, idet jeg har fått oversendt møteoversikten for vår- og høstsemestrene. Ofte har jeg ønsket at jeg bodde nærmere.
Da ville jeg hatt min tilhørerplass sammen med dere.

10 år er gått. Hva med årene som ligger foran?
Personlig er jeg igjen blitt minnet om det som er kalt Hallesbys testamente.
Professoren og lekmannshøvdingen talte på årsfesten for MF i 1948.
Han talte til vordende prester og tok for seg viktige saker angående forkynnelsen. Talen er i ettertid kalt hans “åndelige testamente” og den består av flere punkter som alle begynner med formaningen “Svikt aldri”. (Her tilpasset vår sammenheng):

• Svikt aldri korsets teologi
• Svikt aldri omvendelsens harde og anstøtelige tale
• Svikt aldri Stiftelsens formål og grunnlag
• Svikt aldri Stiftelsens «forsvarslinje» overfor den liberale teologi og vranglæren
• Svikt aldri lekmannslinjen

Ikke misforstå. Dette er først og fremst en påminnelse til meg personlig. Og det er ikke nevnt for å antyde at noe har “sviktet” i de 10 år vi har hatt vårt virke i Skjæveland Misjonshus. Tvert imot.
Jeg har vært trygg og har gledet meg over både ledelse og virksomhet.
Men vi har en fiende som er aktiv. Han forsøker å bryte seg inn der det er noe å hente. Tyven. Han vil bare stjele, myrde og ødelegge.
Dette er en virkelighet Ordet er klar på:
“Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep” (Ef 6,11).
“Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige” (v 18).
Ja, en underlig strid. Troens gode strid. Kampen for å bevare troen på han som har vunnet kampen! Han som har kommet for at vi skal ha liv og ha overflod!

Mitt vitnesbyrd – en bønn:
Bli du alltid hos meg i min trengsel og strid,
gi meg nåde å være på vakt!
All den syndige lyst, som jeg bær i mitt bryst, slå den ned med din veldige makt!
Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred – Herre, det er det største jeg vet.

(Nr. 461 v. 5 og 6 i Sangboken)

Må Herren velsigne 10 års-markeringen!

Brorshilsen Gunnar Holth