Artikel nr 02 fra blad nr 2-2024
De to røverne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Øivind Andersen

”“Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette; for vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus! kom meg i hu når du kommer i ditt rike! Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: Idag skal du være med meg i paradis“” Luk 23, 40–43.
Det står tre kors på Golgata. Han i midten dør for synden. Røveren på den ene siden dør i synden. Røveren på den andre siden dør fra synden.
Dette er ingen tilfeldighet, men en guddommelig anskuelsesundervisning om det som skjer på Golgata.
Han som henger i midten – Jesus Kristus – fullbyrder frelse for hele menneskeheten ved å sone alles synd.
Men ikke alle mennesker blir frelst. Menneskeheten deler seg i to flokker overfor Jesus. Den ene flokken likner røveren som dør i synden og går fortapt. Den andre likner røveren som dør fra synden og blir frelst.
Hva er forskjellen på dem?
I sitt liv og sine gjerninger er de like disse to røverne. Begge har forspilt sitt liv. Og allikevel er det en himmel vid forskjell på dem. Og denne forskjell resulterer i at den ene går fortapt, mens den andre blir frelst. Den ene røveren spotter Jesus. Hans forhold til Jesus er bestemt av de religiøse autoriteter: yppersteprestene, de eldste og fariseerne. Og han slår lag med den store folkemengden som ser på Jesus som en religiøs svermer – en som vel har gjort meget godt, men som ikke er helt tilregnelig. I hvert fall har han ingen forståelse av hvem Jesus er, og hva han gjør der han henger på korset. Derfor – ikke fordi han har forspilt sitt liv – går han fortapt.
Med den andre røveren er det stikk motsatt. Han irettesetter den første fordi han spotter Jesus. Han tar avstand fra det syn på Jesus som autoritetene og folket har. Isteden gir han uttrykk for en tro på Jesus, og avlegger et vitnesbyrd om ham som bare må forundre oss. Derfor blir han frelst.
Hvem av disse to likner vi?
Enten tror vi på Jesus og blir frelst! Eller så avviser vi ham og går fortapt! Noen tredje mulighet gis ikke.

(Fra andaktsboken “Ved Kilden“. Lunde forlag. 18. mars)