Artikel nr 13 fra blad nr 2-2024
Heftet: "Når han kommer"


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av David Hedegård

Heftet “Når han kommer“ ble utgitt i 1971 på norsk. Originalens tittel er: “När han kommer“. Det er den svenske teolog og bibeloversetter David Hedegård (1891 – 1971) som har skrevet det.
Det er kommet på norsk i serien Lundes småskrifter hvor Lunde og Co’s Forlag har copyright.
Stiftelsen På Bibelens Grunn har nå fått tillatelse fra forlaghuset Lunde A/S til å trykke opp heftet på nytt.
I dette heftet tar David Hedegård for seg forskjellige og aktuelle tema angående utviklingen i naturliv, samfunnsliv og i kirken.
Heftet er gratis, men Stiftelsen På Bibelens Grunn er takknemlig for gaver til sitt arbeid.
Heftet kan bestilles hos Bibelsk Tros kassettjeneste. Se kontaktinfo side 31.
Ved sending via post betales porto av mottaker!