Artikel nr 02 fra blad nr 3-2024
Pinse på jord


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Trygve Bjerkrheim

Det vert pinse på jord
når Guds skapande ord
gjer si gjerning i hjarta si mold.
Der vert blom, det vert frukt
ved Guds nåde og tukt,
det vert skinande, fullmogne foll.

Utan pinse og vår
vintervindande rår.
Ikkje kjærleik, men ugraset gror.
Herre, Anden din send
over by, over grend,
ved ditt veldige, levande ord!

Me treng pinse på jord,
langt i sør, høgt i nord.
Einast Anden kan fylla vår trong.
Han gjev liv, han gjev vår,
so mot himlen vi går,
med ein vonfull og sigrande song.