Artikel nr 02 fra blad nr 3-1998
Emne: Andakt
Og de bandt ham


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Torbjørn Torgersen

Vakten og høvedsmanen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham.. (Joh 18,12)

En kort setning fra lidelseshistorien har vi foran oss. Vi finner det i Johs. 18.12. De andre evangelistene skriver at soldatene grep Jesus. Johannes føyer til: Grep ham og bandt ham! Bunden ble han ført videre til yppersteprestens hus, mens Peter - lederen i disippelflokken - nå følger langt baketter!

Det griper meg hver gang jeg blir stanset for dette. Den person som bare gjorde vel, blir nå grepet av rå soldater med myndighetenes velsignelse! De hender som var til for å hjelpe, som aldri hadde gjort noe galt, de blir bundet. Soldater tar seg av dette i nattemørket. Og Jesu venner fiykter i alle retninger. Kanskje vi undres! Kunne det være så ille med folket? Og var disiplene så lite å stole på? Og ingen av oss kunne tenke seg å være med på noe slikt.

Og likevel sitter jeg og funderer: Er det bare med tau og rep vi kan binde Jesus? Jeg er så redd vi også i 1998 er med å binder og hindrer ham og hans verk. Vi kan binde ham med det vi er, sier og gjør. Eller det vi ikke sier og ikke gjør! Vi har bekjennelsen i orden og legger vekt på bibeltroskap! Vi er med i kirke og bedehus. Aktive i misjonen. Passer godt på fasaden. Rystes over vranglære og uttalelser fra kirkemøte og biskoper. Vi er redde for at forkynnelsen ikke er rett osv. Jo, vi må våke over læren og våge å si i mot der Guds Ord forfalskes og bibelske sannheter forties!

Men er det bare de andre vi skal rette oppmerksomheten mot? Hvordan er det i våre liv? Er det noe hos oss som binder Jesus? Kanskje vi kan driste oss til enda flere spørsmål: Hvordan er det i våre liv? Er vi vrangposer i heim og nabolag! Fusker vi på noe vis - eller baktaler vi noen? Har materialismen tatt oss? Vi bor i fine hus, kjører i kostbare biler og bruker mye penger på oss sjøl. Men ser vi nøden omkring oss!

La meg spørre en gang til: Er vi med og binder han vi elsker og vil arbeide for? Er vi nøytrale der vi skulle rope ut! Likegyldighet er farlig!

Vi konstaterer at få blir frelst i våre sammenhenger. Mye rett og god forkynnelse på bedehuset, men hvor er troens brann? Vekkelses-gnisten mangler og folk sitter uberørt under våre talerstoler. Ingen gråt og ingen nød! Lite lovsang og lite bønn! Det er ikke lett å skrive dette. Men jeg må. Det er så mye som hindrer Åndens verk!

Og de bandt ham! Er vi med og binder ham som alene kan løse og frelse sjeler fra synd og nød. og dom. Som har makt å tilgi synd og gi evig liv.